ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 83.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 76.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 4 74.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 74.50 เงิน 6  
8 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 72.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน