ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำด้วง สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน