ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 96.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 85.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 82.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 4 81.75 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน