ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน