ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 94.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 86.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 85.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกาลึม สพป. อุดรธานี เขต 4 83.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 81.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 80.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 78.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 77.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน