ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 86.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 83.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 82.68 ทอง 5  
6 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 80.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 78.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. อุดรธานี เขต 4 78.01 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง สพป. อุดรธานี เขต 4 76.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 76.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนคำบงเจริญสุข สพป. อุดรธานี เขต 4 75.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 73.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน