ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูมิพิชญ สพป. อุดรธานี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. อุดรธานี เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาอ่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน