ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ สพป. อุดรธานี เขต 4 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเตย สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 86.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 84.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขอนยูง สพป. อุดรธานี เขต 4 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 83.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนโนนสูงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 78.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาตูม สพป. อุดรธานี เขต 4 78.33 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน