ขอเชิญสมัครเป็นกรรมการตัดสิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน ให้ความร่วมมือสมัครเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

วันอังคาร ที่ 01 กันยายน 2558 เวลา 16:04 น.