หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 1-2 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 1-2 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 3-4 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 3-4 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 5-6 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 5-6 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 7-9 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 10-11 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 7-9 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 10-11 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 12-13 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 12-13 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 14-15 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 14-15 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 16-17 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 16-17 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 18-19 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 18-19 2 ต.ค. 2558 09.00 น. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า หรือแก๊สหุงต้มมาเอง การแข่งขันงานประดิษฐ์เครื่องจักสาน ให้เตรียมอุปกรณ์รองนั่งมาด้วย


ระบบบริหารจัดการแข่งขัน สพป.อุดรธานี เขต 4 www.esan65.sillapa.net/sp-udn4 www.thanongsin.net ( โทร 084-6005009 ,081-1830874
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]