ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมระดับ สพป.รอ.๒
ให้ศูนย์เครือข่ายกรอกข้อมูลโรงเรียน/กิจกรรมที่เป็นตัวแทนของศูนย์  = ภายใน ๑๕  ตุลาคม ๒๕๕๘     
โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ แก้ไขรายชื่อ  เพิ่มรูปภาพนักเรียน    =  ๑๖ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘  
โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน      =  ๒๗ ตลาคม - ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  
แข่งขันระดับ เขตพื้นที่ สพป.รอ.๒  =   ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตร  =  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๘  เป็นต้นไป
สพป. แจ้งโอนข้อมูลเข้าระบบระดับภาค  = ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ 
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 20:06 น.