การสมัครกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่
   ให้ศูนย์เครือข่ายเสนอรายชื่อกรรมการตามที่แจ้งในข่าวประชาสัมพันธ์ของเว็บเขต  [แบบเสนอรายชื่อกรรมการ]
และให้กรอกข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อผ่านระบบ  ที่เว็บนี้ด้วยค่ะ  โดยให้เข้าระบบโรงเรียนของกรรมการคนนั้น  (สมัครผ่านระบบโรงเรียน)
โดยกรรมการจะต้องไม่เป็นครูในโรงเรียนที่มีชื่อเข้าแข่งขันในรายการนั้น  ท่านใดที่มีนักเรียนร่วมแข่งขันจะตัดสิทธิการเป็นกรรมการนะคะ
ส่งเอกสารมาที่เขตด้วยนะคะ


 
วันพฤหัสบดี ที่ 08 ตุลาคม 2558 เวลา 17:54 น.