สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 9 4 1 14 19 3 2 0 24
2 เมืองสุวรรณภูมิ 7 1 1 9 14 0 0 0 14
3 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 4 2 1 7 13 1 1 0 15
4 เมืองจำปาขัน 4 1 0 5 9 5 1 0 15
5 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 4 1 0 5 5 0 1 0 6
6 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 4 0 2 6 11 7 0 0 18
7 บ้านกู่กาสิงห์ 3 1 0 4 4 0 0 0 4
8 บ้านมะกอก 3 0 1 4 8 3 2 0 13
9 เมืองปทุมรัตต์ 3 0 0 3 8 3 1 0 12
10 หนองยางวิทยาคม 2 2 1 5 8 3 0 0 11
11 บ้านฝาง 2 2 1 5 6 0 1 1 7
12 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 2 1 2 5 5 3 0 0 8
13 บ่อพันขันวิทยา 2 1 1 4 9 1 0 0 10
14 บ้านข่อย 2 1 1 4 7 3 2 0 12
15 สามขาพิทยาคม 2 1 0 3 9 2 2 0 13
16 บ้านหินกอง 2 1 0 3 6 4 0 1 10
17 ชุมชนบ้านโพนเมือง 2 0 1 3 7 3 1 0 11
18 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 2 0 0 2 7 3 0 1 10
19 บ้านดงครั่งน้อย 2 0 0 2 7 1 2 0 10
20 บ้านหนองจาน 2 0 0 2 3 0 0 0 3
21 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1 5 0 6 17 4 0 0 21
22 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1 4 2 7 12 7 0 0 19
23 บ้านแจ้ง 1 4 1 6 11 1 1 0 13
24 อนุบาลเมืองพนมไพร 1 3 3 7 18 3 1 0 22
25 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 1 3 0 4 7 2 3 0 12
26 ชุมชนบ้านผำ 1 3 0 4 5 0 0 0 5
27 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1 2 3 6 8 0 0 0 8
28 โนนไทยวิทยาคาร 1 2 1 4 9 2 1 0 12
29 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 1 2 0 3 8 0 0 0 8
30 ดอนกลอยวิทยาคาร 1 2 0 3 7 1 1 0 9
31 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 1 2 0 3 5 2 1 0 8
32 บ้านดู่ฝายใหญ่ 1 2 0 3 3 1 0 0 4
33 บ้านหนองคูณ 1 1 2 4 4 2 1 0 7
34 จตุรคามพัฒนา 1 1 1 3 10 3 2 0 15
35 บ้านคูเมือง 1 1 1 3 7 2 1 0 10
36 ทุ่งกุลาประชารัฐ 1 1 1 3 7 2 0 0 9
37 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1 1 1 3 6 1 0 0 7
38 บ้านกุดเขียว 1 1 1 3 4 0 0 0 4
39 น้ำคำใหญ่วิทยา 1 1 0 2 12 2 0 1 14
40 บ้านเมืองสรวง 1 1 0 2 10 1 0 0 11
41 ชุมชนบ้านหนองฮี 1 1 0 2 7 1 3 0 11
42 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 1 1 0 2 6 2 1 0 9
43 คุรุราษฎร์สามัคคี 1 1 0 2 4 0 0 0 4
44 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1 1 0 2 2 1 0 0 3
45 บ้านม่วง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 บัวสูงบัวเงินวิทยา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านโพนแท่น 1 0 4 5 9 2 1 1 12
48 เมืองอาจสามารถ 1 0 2 3 6 2 1 0 9
49 เมืองเกษตรวิสัย 1 0 1 2 7 0 1 0 8
50 บ้านโนนสวรรค์ 1 0 1 2 6 2 1 1 9
51 บ้านสว่าง 1 0 1 2 5 2 2 0 9
52 บ้านหัวนา(พนมไพร) 1 0 1 2 4 3 3 0 10
53 บ้านนกเหาะ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
54 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 1 0 1 2 2 2 1 0 5
55 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
56 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 5 2 0 0 7
57 บ้านโพนทัน 1 0 0 1 5 1 0 0 6
58 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1 0 0 1 4 2 0 0 6
59 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 1 0 0 1 4 1 1 0 6
60 บ้านดงหมากไฟ 1 0 0 1 3 2 2 0 7
61 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
62 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
63 บ้านดู่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
64 บ้านโพธิ์ใหญ่ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
65 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 วัดแจ่มอารมณ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านงูเหลือม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
70 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านหนองอีเข็ม 0 3 0 3 6 1 0 0 7
72 บ้านร้านหญ้า 0 3 0 3 4 1 0 0 5
73 บ้านแสนสี 0 3 0 3 4 0 1 0 5
74 บ้านหนองแล้ง 0 2 1 3 7 1 1 0 9
75 บ้านขามป้อม 0 2 1 3 4 2 0 0 6
76 บ้านเขวาโคกสวายโดด 0 2 0 2 4 5 1 0 10
77 บ้านคูดินทราย 0 1 3 4 13 1 2 0 16
78 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 0 1 3 4 5 0 0 0 5
79 หนองบัวประชาสรรค์ 0 1 2 3 9 0 0 0 9
80 บ้านฮ่องสังข์ 0 1 2 3 5 4 5 2 14
81 หนองพระบางตลาดม่วง 0 1 2 3 4 0 0 0 4
82 บ้านตาจ่อยหนองสระ 0 1 1 2 7 2 2 1 11
83 ยางคำวิทยา 0 1 1 2 5 3 0 0 8
84 หนองขามวิทยา 0 1 1 2 5 1 2 0 8
85 บ้านโนนจิกหนองคู 0 1 1 2 5 1 1 0 7
86 บ้านค้อโนนสว่าง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
87 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 0 1 1 2 3 3 2 1 8
88 บ้านเขวาหรดี 0 1 1 2 2 3 1 0 6
89 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 0 1 0 1 9 2 3 0 14
90 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
91 บ้านดงเมืองจอก 0 1 0 1 4 5 2 0 11
92 บ้านหนองเหล็ก 0 1 0 1 4 2 0 0 6
93 บ้านเป้า 0 1 0 1 3 2 0 0 5
94 บ้านกอกแก้ว 0 1 0 1 3 2 0 0 5
95 บ้านสูงยาง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
96 บ้านบัวขาว 0 1 0 1 3 1 0 0 4
97 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 0 1 0 1 3 0 0 0 3
98 หนองย่างงัว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
99 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 0 1 0 1 2 2 3 0 7
100 บ้านจานเหนือ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
101 บ้านเขวาตะคลอง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
102 บ้านโพนสูง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
103 บ้านหนองไศล 0 1 0 1 2 1 1 0 4
104 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 0 1 0 1 2 1 0 0 3
105 จตุคามวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 ดงเกลือวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านคูฟ้า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
108 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 บ้านโนนแฮด 0 1 0 1 1 2 2 0 5
110 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
111 บ้านเหล่าข้าว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
112 บ้านดอนเจริญ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
113 บ้านสระบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านดงบัง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านทองหลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านธาตุสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านอีเม้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 บ้านโพนครกน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 0 0 3 3 4 0 0 0 4
122 ชีโหล่นวิทยา 0 0 2 2 3 3 1 1 7
123 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 0 0 1 1 6 9 2 0 17
124 บ้านน้ำอ้อม 0 0 1 1 6 2 1 0 9
125 วารีสวัสดิ์วิทยา 0 0 1 1 5 0 1 1 6
126 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 0 0 1 1 4 2 1 0 7
127 บ้านหนองพลับ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
128 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 0 0 1 1 3 2 1 1 6
129 บ้านเหล่าติ้ว 0 0 1 1 3 1 1 0 5
130 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
131 บ้านดงครั่งใหญ่ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
132 บ้านจานใต้ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
133 บ้านหัวนา 0 0 1 1 2 2 0 0 4
134 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 0 0 1 1 2 1 2 1 5
135 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 0 0 1 1 2 0 1 0 3
136 บ้านธาตุจอมศรี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
137 บ้านบุ่งเบา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
138 บ้านหัวดง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
139 บ้านเมืองคลอง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
140 บ้านสำราญหนองบาก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
141 บ้านกระจายเหล่าสูง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
142 บ้านเหนือ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
143 บ้านพิลา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
144 ปัญจคามประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
145 บ้านศาลา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
146 บ้านหนองเปลือยตาแสง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
147 หนองกุงวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 บ้านโพนทอง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
149 บ้านผำโนนสว่าง 0 0 0 0 5 1 2 0 8
150 ชุมชนบ้านหมากยาง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
151 โพนขวาวพิทยาคม 0 0 0 0 4 3 0 0 7
152 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 4 1 0 0 5
153 ไตรคามสามัคคี 0 0 0 0 4 0 0 0 4
154 ห้วยหินลาด 0 0 0 0 3 2 0 1 5
155 บ้านโพนหิน 0 0 0 0 3 2 0 0 5
156 บ้านหนองฮาง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
157 บ้านดอกไม้ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
158 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
159 โสภาพพิทยาภรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
160 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
161 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
162 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
163 บ้านโพธิ์น้อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
164 บ้านสระโพนทอง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
165 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
166 หนองหินใหญ่วิทยา 0 0 0 0 2 2 1 1 5
167 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
168 บ้านแคน (วันครู 2503) 0 0 0 0 2 1 2 0 5
169 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
170 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
171 บ้านเหล่าฮก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
172 สีสวาดเล็บขาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
173 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
174 บ้านเขวาใหญ่ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
175 บ้านตลาดไชย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านโนนตาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 เมืองโพนทราย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 โนนสะอาดหนองแต้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 0 0 0 0 1 6 1 1 8
180 นานวลราษฎร์นิยม 0 0 0 0 1 5 1 1 7
181 บ้านหนองทัพไทย 0 0 0 0 1 2 2 0 5
182 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
183 บ้านหนองสระหงส์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
184 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
185 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
186 บ้านนา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
187 บ้านหนองนาหล้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
188 บ้านหนองมะเขือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
189 บ้านหมอตา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 บ้านโพนพอุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
191 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
192 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
193 บ้านเด่นราษฎร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
194 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
195 สาวแหวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
197 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
198 บ้านคุยผงดงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 ชีโนวาทธำรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านคำพระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านยางเลิง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านวารีสีสุก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านหนองยางหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองอ่างดอกรัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านหัวหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านแวงวังเซียม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านโนนทรายสระทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านโพนสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 วัดบ้านโพนเงิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 หว่านท่าสมอวิทยา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
219 บ้านสองชั้น 0 0 0 0 0 2 1 0 3
220 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
221 หนองผือ โนนค้อ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
222 บ้านหนองหมื่นถ่าน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
223 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
224 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
225 บ้านสาหร่าย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
226 บ้านหนองหัวคน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
227 บ้านหัวดอนชาด 0 0 0 0 0 2 0 0 2
228 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
229 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
230 บ้านหัวดงกำแพง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
231 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
232 บ้านดงมัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
233 บ้านคำแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านดอนยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านน้ำคำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านหญ้าหน่อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 เชื้อจรูญวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
240 บ้านป่าดวนพังหาด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
241 บ้านค้อแสนสี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 บ้านสวนปอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
243 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
244 บ้านแดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
245 บ้านโหรา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
246 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
247 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 เมืองบัววิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 113 126 95 334 802 296 128 21 1,226