สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 19 3 2 0 24
2 อนุบาลเมืองพนมไพร 18 3 1 0 22
3 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 17 4 0 0 21
4 เมืองสุวรรณภูมิ 14 0 0 0 14
5 บ้านคูดินทราย 13 1 2 0 16
6 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 13 1 1 0 15
7 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 12 7 0 0 19
8 น้ำคำใหญ่วิทยา 12 2 0 1 14
9 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 11 7 0 0 18
10 บ้านแจ้ง 11 1 1 0 13
11 จตุรคามพัฒนา 10 3 2 0 15
12 บ้านเมืองสรวง 10 1 0 0 11
13 เมืองจำปาขัน 9 5 1 0 15
14 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 9 2 3 0 14
15 สามขาพิทยาคม 9 2 2 0 13
16 บ้านโพนแท่น 9 2 1 1 12
17 โนนไทยวิทยาคาร 9 2 1 0 12
18 บ่อพันขันวิทยา 9 1 0 0 10
19 หนองบัวประชาสรรค์ 9 0 0 0 9
20 บ้านมะกอก 8 3 2 0 13
21 เมืองปทุมรัตต์ 8 3 1 0 12
22 หนองยางวิทยาคม 8 3 0 0 11
23 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 8 0 0 0 8
24 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 8 0 0 0 8
25 บ้านข่อย 7 3 2 0 12
26 ชุมชนบ้านโพนเมือง 7 3 1 0 11
27 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 7 3 0 1 10
28 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 7 2 3 0 12
29 บ้านตาจ่อยหนองสระ 7 2 2 1 11
30 บ้านคูเมือง 7 2 1 0 10
31 ทุ่งกุลาประชารัฐ 7 2 0 0 9
32 ชุมชนบ้านหนองฮี 7 1 3 0 11
33 บ้านดงครั่งน้อย 7 1 2 0 10
34 ดอนกลอยวิทยาคาร 7 1 1 0 9
35 บ้านหนองแล้ง 7 1 1 0 9
36 เมืองเกษตรวิสัย 7 0 1 0 8
37 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 6 9 2 0 17
38 บ้านหินกอง 6 4 0 1 10
39 บ้านโนนสวรรค์ 6 2 1 1 9
40 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 6 2 1 0 9
41 เมืองอาจสามารถ 6 2 1 0 9
42 บ้านน้ำอ้อม 6 2 1 0 9
43 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 6 1 0 0 7
44 บ้านหนองอีเข็ม 6 1 0 0 7
45 บ้านฝาง 6 0 1 1 7
46 บ้านฮ่องสังข์ 5 4 5 2 14
47 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 5 3 0 0 8
48 ยางคำวิทยา 5 3 0 0 8
49 บ้านสว่าง 5 2 2 0 9
50 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 5 2 1 0 8
51 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 5 2 0 0 7
52 หนองขามวิทยา 5 1 2 0 8
53 บ้านผำโนนสว่าง 5 1 2 0 8
54 บ้านโนนจิกหนองคู 5 1 1 0 7
55 บ้านโพนทัน 5 1 0 0 6
56 ชุมชนบ้านหมากยาง 5 1 0 0 6
57 วารีสวัสดิ์วิทยา 5 0 1 1 6
58 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 5 0 1 0 6
59 ชุมชนบ้านผำ 5 0 0 0 5
60 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 5 0 0 0 5
61 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 5 0 0 0 5
62 บ้านดงเมืองจอก 4 5 2 0 11
63 บ้านเขวาโคกสวายโดด 4 5 1 0 10
64 บ้านหัวนา(พนมไพร) 4 3 3 0 10
65 โพนขวาวพิทยาคม 4 3 0 0 7
66 บ้านหนองคูณ 4 2 1 0 7
67 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 4 2 1 0 7
68 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 4 2 0 0 6
69 บ้านขามป้อม 4 2 0 0 6
70 บ้านหนองเหล็ก 4 2 0 0 6
71 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 4 1 1 0 6
72 บ้านนกเหาะ 4 1 0 0 5
73 บ้านร้านหญ้า 4 1 0 0 5
74 บ้านหนองพลับ 4 1 0 0 5
75 บ้านโพนงาม 4 1 0 0 5
76 บ้านแสนสี 4 0 1 0 5
77 บ้านกู่กาสิงห์ 4 0 0 0 4
78 บ้านกุดเขียว 4 0 0 0 4
79 คุรุราษฎร์สามัคคี 4 0 0 0 4
80 หนองพระบางตลาดม่วง 4 0 0 0 4
81 บ้านค้อโนนสว่าง 4 0 0 0 4
82 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 0 0 0 4
83 ไตรคามสามัคคี 4 0 0 0 4
84 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 3 3 2 1 8
85 ชีโหล่นวิทยา 3 3 1 1 7
86 บ้านดงหมากไฟ 3 2 2 0 7
87 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 3 2 1 1 6
88 ห้วยหินลาด 3 2 0 1 5
89 บ้านเป้า 3 2 0 0 5
90 บ้านกอกแก้ว 3 2 0 0 5
91 บ้านโพนหิน 3 2 0 0 5
92 บ้านหนองฮาง 3 1 2 1 6
93 บ้านสูงยาง 3 1 1 0 5
94 บ้านเหล่าติ้ว 3 1 1 0 5
95 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 3 1 1 0 5
96 บ้านดู่ฝายใหญ่ 3 1 0 0 4
97 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 3 1 0 0 4
98 บ้านบัวขาว 3 1 0 0 4
99 บ้านดงครั่งใหญ่ 3 1 0 0 4
100 บ้านดอกไม้ 3 1 0 0 4
101 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 3 1 0 0 4
102 โสภาพพิทยาภรณ์ 3 1 0 0 4
103 บ้านหนองแวง 3 0 1 0 4
104 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 3 0 1 0 4
105 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 3 0 1 0 4
106 บ้านหนองจาน 3 0 0 0 3
107 บ้านดู่ 3 0 0 0 3
108 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 3 0 0 0 3
109 หนองย่างงัว 3 0 0 0 3
110 บ้านจานใต้ 3 0 0 0 3
111 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 3 0 0 0 3
112 บ้านโพธิ์น้อย 3 0 0 0 3
113 บ้านสระโพนทอง 2 4 0 0 6
114 บ้านเขวาหรดี 2 3 1 0 6
115 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 2 3 0 0 5
116 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 2 2 3 0 7
117 หนองหินใหญ่วิทยา 2 2 1 1 5
118 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 2 2 1 0 5
119 บ้านจานเหนือ 2 2 1 0 5
120 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 2 2 1 0 5
121 บ้านโพธิ์ใหญ่ 2 2 0 0 4
122 บ้านเขวาตะคลอง 2 2 0 0 4
123 บ้านโพนสูง 2 2 0 0 4
124 บ้านหัวนา 2 2 0 0 4
125 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 2 1 2 1 5
126 บ้านแคน (วันครู 2503) 2 1 2 0 5
127 บ้านหนองไศล 2 1 1 0 4
128 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 2 1 1 0 4
129 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 2 1 0 0 3
130 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 2 1 0 0 3
131 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 2 1 0 0 3
132 บ้านเหล่าฮก 2 1 0 0 3
133 สีสวาดเล็บขาว 2 1 0 0 3
134 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 2 0 1 0 3
135 บ้านหนองบัว 2 0 1 0 3
136 บ้านเขวาใหญ่ 2 0 1 0 3
137 บ้านม่วง 2 0 0 0 2
138 บัวสูงบัวเงินวิทยา 2 0 0 0 2
139 บ้านหนองไผ่ลุ่ม 2 0 0 0 2
140 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 2 0 0 0 2
141 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 2 0 0 0 2
142 วัดแจ่มอารมณ์ 2 0 0 0 2
143 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
144 จตุคามวิทยา 2 0 0 0 2
145 ดงเกลือวิทยา 2 0 0 0 2
146 บ้านคูฟ้า 2 0 0 0 2
147 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 0 0 0 2
148 บ้านธาตุจอมศรี 2 0 0 0 2
149 บ้านบุ่งเบา 2 0 0 0 2
150 บ้านหัวดง 2 0 0 0 2
151 บ้านตลาดไชย 2 0 0 0 2
152 บ้านโนนตาด 2 0 0 0 2
153 เมืองโพนทราย 2 0 0 0 2
154 โนนสะอาดหนองแต้ 2 0 0 0 2
155 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 1 6 1 1 8
156 นานวลราษฎร์นิยม 1 5 1 1 7
157 บ้านโนนแฮด 1 2 2 0 5
158 บ้านหนองทัพไทย 1 2 2 0 5
159 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 1 2 1 0 4
160 บ้านเมืองคลอง 1 2 1 0 4
161 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 2 1 0 4
162 บ้านหนองสระหงส์ 1 2 0 0 3
163 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 1 2 0 0 3
164 บ้านขี้เหล็ก 1 2 0 0 3
165 บ้านนา 1 2 0 0 3
166 บ้านหนองนาหล้า 1 2 0 0 3
167 บ้านสำราญหนองบาก 1 1 1 0 3
168 บ้านหนองมะเขือ 1 1 1 0 3
169 บ้านเหล่าข้าว 1 1 0 0 2
170 บ้านกระจายเหล่าสูง 1 1 0 0 2
171 บ้านหมอตา 1 1 0 0 2
172 บ้านโพนพอุง 1 1 0 0 2
173 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 1 1 0 0 2
174 บ้านน้ำคำน้อย 1 1 0 0 2
175 บ้านเด่นราษฎร์ 1 1 0 0 2
176 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
177 สาวแหวิทยา 1 1 0 0 2
178 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 1 1 0 0 2
179 บ้านงูเหลือม 1 0 1 0 2
180 บ้านเหนือ 1 0 1 0 2
181 บ้านดอนแดง 1 0 1 0 2
182 บ้านดอนเจริญ 1 0 0 1 1
183 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 1 0 0 0 1
184 บ้านสระบัว 1 0 0 0 1
185 ขวาวคุรุประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
186 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
187 บ้านดงบัง 1 0 0 0 1
188 บ้านทองหลาง 1 0 0 0 1
189 บ้านธาตุสามัคคี 1 0 0 0 1
190 บ้านอีเม้ง 1 0 0 0 1
191 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 0 1
192 บ้านพิลา 1 0 0 0 1
193 ปัญจคามประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
194 บ้านศาลา 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองเปลือยตาแสง 1 0 0 0 1
196 หนองกุงวิทยา 1 0 0 0 1
197 บ้านคุยผงดงน้อย 1 0 0 0 1
198 ชีโนวาทธำรง 1 0 0 0 1
199 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 1 0 0 0 1
200 บ้านคำพระ 1 0 0 0 1
201 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 0 0 0 1
202 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 0 0 0 1
203 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 1 0 0 0 1
204 บ้านยางเลิง 1 0 0 0 1
205 บ้านวารีสีสุก 1 0 0 0 1
206 บ้านสำราญ 1 0 0 0 1
207 บ้านหนองยางหนองไผ่ 1 0 0 0 1
208 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 0 0 0 1
209 บ้านหนองอ่างดอกรัก 1 0 0 0 1
210 บ้านหัวช้าง 1 0 0 0 1
211 บ้านหัวหนองตาด 1 0 0 0 1
212 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 1 0 0 0 1
213 บ้านแวงวังเซียม 1 0 0 0 1
214 บ้านโนนทรายสระทอง 1 0 0 0 1
215 บ้านโพนสะอาด 1 0 0 0 1
216 วัดบ้านโพนเงิน 1 0 0 0 1
217 หว่านท่าสมอวิทยา 0 3 0 0 3
218 บ้านสองชั้น 0 2 1 0 3
219 บ้านหนองเรือ 0 2 1 0 3
220 หนองผือ โนนค้อ 0 2 1 0 3
221 บ้านหนองหมื่นถ่าน 0 2 0 0 2
222 บ้านป่ายาง 0 2 0 0 2
223 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 0 2 0 0 2
224 บ้านสาหร่าย 0 2 0 0 2
225 บ้านหนองหัวคน 0 2 0 0 2
226 บ้านหัวดอนชาด 0 2 0 0 2
227 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 0 2 0 0 2
228 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 1 1 0 2
229 บ้านหัวดงกำแพง 0 1 1 0 2
230 บ้านหัวหนองกุดหลด 0 1 1 0 2
231 บ้านดงมัน 0 1 0 1 1
232 บ้านโพนทอง 0 1 0 0 1
233 บ้านคำแดง 0 1 0 0 1
234 บ้านดอนยาง 0 1 0 0 1
235 บ้านน้ำคำ 0 1 0 0 1
236 บ้านหญ้าหน่อง 0 1 0 0 1
237 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0 1 0 0 1
238 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 0 1 0 0 1
239 เชื้อจรูญวิทย์ 0 1 0 0 1
240 บ้านป่าดวนพังหาด 0 0 2 0 2
241 บ้านค้อแสนสี 0 0 1 0 1
242 บ้านสวนปอ 0 0 1 0 1
243 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 0 0 1 0 1
244 บ้านแดง 0 0 1 0 1
245 บ้านโหรา 0 0 1 0 1
246 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 0 0 1 0 1
247 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0
248 เมืองบัววิทยาคาร 0 0 0 0 0
รวม 802 296 128 21 1,247