หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกระดิ่งทอง 0 0 0
2 006 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 1 1 1
3 008 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 9 40 17
4 009 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 8 95 31
5 007 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 11 22 17
6 010 โรงเรียนจตุคามวิทยา 2 4 4
7 011 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 15 43 24
8 013 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 13 38 23
9 012 โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 0 0 0
10 015 โรงเรียนชีโนวาทธำรง 1 3 2
11 016 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 8 16 11
12 018 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 5 12 6
13 021 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 5 11 7
14 022 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 13 17 16
15 020 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 8 31 17
16 023 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 8 19 11
17 024 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 6 11 9
18 017 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 18 82 25
19 019 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 14 37 26
20 027 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 1 1 1
21 026 โรงเรียนดงเกลือวิทยา 2 6 4
22 028 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 9 17 13
23 029 โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 0 0 0
24 031 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 6 8 6
25 032 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 0 0 0
26 030 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 3 10 6
27 033 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 4 29 11
28 038 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 9 82 20
29 039 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 6 14 9
30 040 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 3 4 4
31 037 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 5 10 5
32 041 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 10 25 18
33 042 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 16 45 25
34 046 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 3 6 3
35 045 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 10 32 22
36 047 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 1 3 2
37 048 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 2 4 4
38 049 โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 0 0 0
39 051 โรงเรียนบ้านกอก 0 0 0
40 050 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 9 17 11
41 053 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 6 10 9
42 052 โรงเรียนบ้านกุดเขียว 4 14 9
43 054 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 4 4 4
44 055 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 10 7
45 056 โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 4 10 7
46 057 โรงเรียนบ้านขมิ้น 0 0 0
47 059 โรงเรียนบ้านขัดเค้า 0 0 0
48 060 โรงเรียนบ้านขามป้อม 7 15 11
49 063 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 3 13 5
50 061 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 8 80 26
51 062 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 0 0 0
52 064 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 3 4 4
53 066 โรงเรียนบ้านขุมเงิน 0 0 0
54 065 โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 0 0 0
55 058 โรงเรียนบ้านข่อย 23 31 29
56 076 โรงเรียนบ้านคำพระ 3 5 4
57 075 โรงเรียนบ้านคำแดง 1 1 1
58 077 โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 2 14 2
59 078 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 17 42 27
60 079 โรงเรียนบ้านคูฟ้า 2 4 4
61 080 โรงเรียนบ้านคูเมือง 16 68 35
62 074 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 1 2 1
63 073 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 4 10 7
64 086 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 2 4 4
65 088 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 4 7 6
66 089 โรงเรียนบ้านจานเหนือ 5 9 7
67 087 โรงเรียนบ้านจานใต้ 3 4 4
68 090 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 8 11 9
69 092 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 3 2
70 093 โรงเรียนบ้านชาติ 0 0 0
71 094 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 17 41 29
72 095 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 11 19 16
73 096 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 4 5 5
74 097 โรงเรียนบ้านดงช้าง 0 0 0
75 098 โรงเรียนบ้านดงบัง 1 3 2
76 099 โรงเรียนบ้านดงมัน 2 5 2
77 102 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 0 0 0
78 103 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 10 26 17
79 100 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 13 28 16
80 101 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 1 1
81 104 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 4 9 5
82 105 โรงเรียนบ้านดอนขาม 0 0 0
83 106 โรงเรียนบ้านดอนคำ 0 0 0
84 109 โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ 0 0 0
85 112 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 4 11 7
86 113 โรงเรียนบ้านดอนยาง 1 3 2
87 114 โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 0 0 0
88 108 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 2 5 3
89 107 โรงเรียนบ้านดอนแคน 0 0 0
90 111 โรงเรียนบ้านดอนแดง 2 4 3
91 110 โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 2 1 2
92 115 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 0 0 0
93 116 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 9 21 15
94 118 โรงเรียนบ้านดู่ 3 12 6
95 117 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 4 40 15
96 121 โรงเรียนบ้านตลาดไชย 2 37 2
97 122 โรงเรียนบ้านตังหมอง 0 0 0
98 123 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 14 29 20
99 124 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 3 11 6
100 125 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 25 38 30
101 126 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1 3 2
102 127 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 0 0 0
103 128 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 9 18 16
104 129 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 0 0 0
105 131 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 2 9 5
106 132 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 1 3 2
107 133 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 5 11 8
108 137 โรงเรียนบ้านนา 4 15 8
109 135 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 6 2
110 136 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 9 16 10
111 134 โรงเรียนบ้านนาแค 0 0 0
112 141 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1 2 2
113 138 โรงเรียนบ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 1 6 3
114 139 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 2 4 3
115 140 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 0 0 0
116 143 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 12 32 20
117 142 โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 0 0 0
118 157 โรงเรียนบ้านบัวขาว 5 24 12
119 158 โรงเรียนบ้านบัวงาม 0 0 0
120 159 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 2 4 3
121 160 โรงเรียนบ้านปลาค้าว 0 0 0
122 161 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 2 3 2
123 162 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 5 4
124 163 โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 0 0 0
125 168 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 8 14 13
126 169 โรงเรียนบ้านฝาง 8 20 13
127 170 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0 0 0
128 171 โรงเรียนบ้านพิลา 2 6 4
129 192 โรงเรียนบ้านภูงา 0 0 0
130 193 โรงเรียนบ้านภูดิน 0 0 0
131 195 โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 0 0 0
132 196 โรงเรียนบ้านมะกอก 13 22 15
133 194 โรงเรียนบ้านม่วง 3 19 9
134 201 โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 1 1
135 200 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 12 26 14
136 202 โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 4 6 6
137 203 โรงเรียนบ้านยางเลิง 1 3 2
138 204 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 5 12 10
139 205 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 7 9 7
140 206 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 0 0 0
141 208 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 1 3 2
142 211 โรงเรียนบ้านศาลา 1 1 1
143 212 โรงเรียนบ้านสนาม 0 0 0
144 213 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 0 0 0
145 217 โรงเรียนบ้านสระบัว 2 4 3
146 216 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 2 4 4
147 218 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 6 17 12
148 219 โรงเรียนบ้านสวนปอ 2 3 2
149 220 โรงเรียนบ้านสว่าง 17 45 27
150 221 โรงเรียนบ้านสองชั้น 3 6 4
151 224 โรงเรียนบ้านสะแบง 0 0 0
152 223 โรงเรียนบ้านสะแบงตาก 0 0 0
153 225 โรงเรียนบ้านสาหร่าย 2 4 1
154 228 โรงเรียนบ้านสำราญ 1 3 2
155 226 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 8 15 8
156 227 โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 3 8 5
157 229 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
158 230 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 1 3 2
159 231 โรงเรียนบ้านสูงยาง 5 26 13
160 222 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 0 0 0
161 215 โรงเรียนบ้านส้มโฮง 0 0 0
162 214 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 2 2
163 233 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 0 0 0
164 234 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 1 1 1
165 235 โรงเรียนบ้านหนองกุง 0 0 0
166 236 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 7 5
167 238 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 7 19 14
168 237 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 3 5 4
169 239 โรงเรียนบ้านหนองจาน 3 12 6
170 240 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 0 0 0
171 241 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 6 8 7
172 242 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 3 5 3
173 244 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 7 7
174 243 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 0 0 0
175 245 โรงเรียนบ้านหนองบึง 0 0 0
176 248 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 5 14 12
177 249 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 0 0 0
178 250 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 3 5 4
179 253 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
180 251 โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 0 0 0
181 252 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 1 1 1
182 258 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 3 6 5
183 260 โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 0 0 0
184 261 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 4 6 4
185 262 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0 0 0
186 263 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 3 2
187 264 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 3 6 3
188 265 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
189 266 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 2 8 3
190 267 โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 0 0 0
191 271 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 8 15 13
192 270 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 1 8 2
193 272 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 13 24 18
194 246 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 1 1 1
195 254 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 10 5
196 268 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 8 13 11
197 255 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 14 32 23
198 257 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 7 4
199 256 โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 4 8 6
200 269 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 3 7 5
201 247 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 2 4 4
202 259 โรงเรียนบ้านหนองไศล 4 6 6
203 273 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 12 26 14
204 274 โรงเรียนบ้านหมอตา 3 11 3
205 276 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 0 0 0
206 278 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 1 1
207 277 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 6 12 7
208 280 โรงเรียนบ้านหัวดง 2 3 3
209 279 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 2 8 4
210 281 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 2 3 2
211 282 โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 0 0 0
212 286 โรงเรียนบ้านหัวนา 5 12 7
213 284 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 14 25 18
214 285 โรงเรียนบ้านหัวนา(อาจสามารถ) 0 0 0
215 287 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 2 4 2
216 288 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 1 1
217 289 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 13 29 21
218 283 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 2 9 5
219 291 โรงเรียนบ้านหินกอง 13 26 17
220 275 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 2 4 3
221 290 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 5 8 8
222 301 โรงเรียนบ้านอีเม้ง 1 3 1
223 302 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 0 0 0
224 303 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 18 32 25
225 304 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 0 0 0
226 068 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 4 15 9
227 069 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 0 0 0
228 070 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 8 13 9
229 067 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 11 23 18
230 071 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 3 8 4
231 119 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 4 8 6
232 164 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 27 84 52
233 165 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 1 2 2
234 166 โรงเรียนบ้านเป้า 9 51 16
235 198 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 4 6 4
236 199 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 12 20 16
237 197 โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 0 0 0
238 207 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 0 0 0
239 292 โรงเรียนบ้านเหนือ 2 5 3
240 293 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 3 2
241 294 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 2 4 3
242 295 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 5 9 8
243 296 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 0 0 0
244 297 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 0 0 0
245 298 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 4 6 5
246 299 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 4 5 5
247 072 โรงเรียนบ้านแขม 0 0 0
248 081 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 7 10 10
249 091 โรงเรียนบ้านแจ้ง 13 34 19
250 120 โรงเรียนบ้านแดง 1 2 1
251 210 โรงเรียนบ้านแวง 0 0 0
252 209 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 2 2 2
253 232 โรงเรียนบ้านแสนสี 7 13 7
254 082 โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 3 6 4
255 083 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 0 0 0
256 084 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 0 0 0
257 085 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 0 0 0
258 156 โรงเรียนบ้านโนน 2 2 2
259 145 โรงเรียนบ้านโนนจาน 0 0 0
260 144 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 2 3 3
261 146 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 9 15 13
262 147 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 5 16 7
263 148 โรงเรียนบ้านโนนตาด 2 6 4
264 149 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 3 2
265 150 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 0 0 0
266 151 โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 0 0 0
267 152 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 0 0 0
268 153 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 26 18
269 154 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0 0 0
270 155 โรงเรียนบ้านโนนแฮด 8 17 10
271 167 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 4 14 7
272 172 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 2 3 2
273 174 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 3 15 6
274 173 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0
275 175 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 4 8 7
276 176 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 1 5 4
277 177 โรงเรียนบ้านโพนงาม 6 14 8
278 179 โรงเรียนบ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 7 50 13
279 180 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 5 9 8
280 183 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 2 1
281 182 โรงเรียนบ้านโพนทอง(อำเภอโพนทราย) 0 0 0
282 184 โรงเรียนบ้านโพนทัน 9 24 15
283 186 โรงเรียนบ้านโพนพอุง 3 3 3
284 188 โรงเรียนบ้านโพนยานาง 0 0 0
285 189 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 1 1 1
286 190 โรงเรียนบ้านโพนสูง 4 8 5
287 191 โรงเรียนบ้านโพนหิน 6 19 10
288 178 โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 0 0 0
289 181 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0 0 0
290 185 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 13 39 20
291 187 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 0 0 0
292 300 โรงเรียนบ้านโหรา 1 2 1
293 130 โรงเรียนบ้านไทรทอง 0 0 0
294 306 โรงเรียนประสิทธาราม 0 0 0
295 307 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 2 6 4
296 308 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 9 5
297 322 โรงเรียนยางคำวิทยา 12 27 19
298 323 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 9 13 12
299 325 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 25 61 42
300 326 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 1 6 2
301 324 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 2 3 3
302 327 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 7 30 13
303 330 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 16 30 20
304 331 โรงเรียนสาวแหวิทยา 4 14 9
305 332 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 22 57 31
306 333 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 3 7 5
307 335 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1 6 1
308 336 โรงเรียนหนองขามวิทยา 10 20 15
309 337 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 2 3 2
310 338 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 2 2 2
311 339 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 9 54 20
312 340 โรงเรียนหนองผือ โนนค้อ 3 6 6
313 341 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 5 15 9
314 343 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 11 46 27
315 342 โรงเรียนหนองย่างงัว 4 9 5
316 344 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 8 18 15
317 345 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 6 8 6
318 347 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 6 24 18
319 346 โรงเรียนห้วยหินลาด 6 29 10
320 350 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 27 104 48
321 305 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 0 0 0
322 313 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 15 23 20
323 314 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 0 0 0
324 315 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 1 2 1
325 316 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 22 74 42
326 318 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 20 100 44
327 320 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 16 48 24
328 321 โรงเรียนเมืองอารัมย์ 2 2 2
329 312 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 9 26 14
330 317 โรงเรียนเมืองโพนทราย 2 8 2
331 319 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 25 65 42
332 348 โรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 2 6 2
333 044 โรงเรียนโนนสะอาดหนองแต้ 2 6 4
334 043 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 12 27 21
335 309 โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 7 9 8
336 334 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 4 5 5
337 034 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 4 9 6
338 035 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 3 6 4
339 036 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 0 0 0
340 001 โรงเรียนกมลวิทยา 0 0 0
341 003 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 0 0 0
342 004 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 0
343 005 โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอี้ยง 0 0 0
344 310 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง 0 0 0
345 353 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) 0 0 0
346 328 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 0 0 0
347 329 โรงเรียนสาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 0 0 0
348 349 โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ 0 0 0
349 352 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 0 0 0
350 351 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง 0 0 0
351 014 โรงเรียนเจริญศึกษา 0 0 0
352 025 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 1 1 1
รวม 1511 4084 2410
6494

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ โทร. 0862382477 ผอ.มิญช์มนัส สลางสิงห์ โทร. 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]