หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 27 22 81.48% 3 11.11% 2 7.41% 0 0% 27
2 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 27 22 91.67% 1 4.17% 1 4.17% 0 0% 24
3 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 25 19 76% 4 16% 2 8% 0 0% 25
4 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 20 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 18
5 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 25 17 68% 8 32% 0 0% 0 0% 25
6 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 25 17 70.83% 7 29.17% 0 0% 0 0% 24
7 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 22 17 80.95% 4 19.05% 0 0% 0 0% 21
8 โรงเรียนบ้านข่อย 23 13 61.9% 6 28.57% 2 9.52% 0 0% 21
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 18 13 72.22% 2 11.11% 3 16.67% 0 0% 18
10 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 17 13 81.25% 1 6.25% 2 12.5% 0 0% 16
11 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 16 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
12 โรงเรียนบ้านสว่าง 17 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
13 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 16 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
14 โรงเรียนบ้านคูเมือง 16 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
15 โรงเรียนบ้านแจ้ง 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
16 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 22 10 52.63% 7 36.84% 2 10.53% 0 0% 19
17 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 14 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
20 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
21 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
22 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 16 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
23 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
25 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
26 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านมะกอก 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
29 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 13 8 61.54% 2 15.38% 3 23.08% 0 0% 13
31 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนยางคำวิทยา 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 13 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 13 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
38 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 14 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 11 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
42 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
45 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 17 6 35.29% 9 52.94% 2 11.76% 0 0% 17
47 โรงเรียนบ้านหินกอง 13 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านโพนทัน 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านฝาง 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
55 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 18 5 29.41% 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 17
57 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 14 5 38.46% 4 30.77% 4 30.77% 0 0% 13
58 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
59 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
61 โรงเรียนหนองขามวิทยา 10 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
63 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 13 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
69 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 12 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
70 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 11 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
71 โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านเป้า 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านขามป้อม 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านโพนงาม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 13 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านแสนสี 7 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านกุดเขียว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนหนองย่างงัว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
95 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 11 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 9 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
98 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
99 โรงเรียนห้วยหินลาด 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านโพนหิน 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านหัวนา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านสูงยาง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านบัวขาว 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนสาวแหวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
115 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านคำพระ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านจานใต้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านดู่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านหนองจาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 10 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
125 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
126 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 8 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
128 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
129 โรงเรียนบ้านจานเหนือ 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านโพนสูง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
136 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 7 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านหนองไศล 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านม่วง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนจตุคามวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนดงเกลือวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านคูฟ้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านตลาดไชย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านหัวดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านโนน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านโนนตาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนเมืองโพนทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนโนนสะอาดหนองแต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 9 1 11.11% 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 9
167 โรงเรียนบ้านโนนแฮด 8 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
168 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
169 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
170 โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
171 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
172 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านหมอตา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านโพนพอุง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านดอนแดง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านเหนือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
189 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
191 โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านพิลา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านสระบัว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนเมืองอารัมย์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนชีโนวาทธำรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
201 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านดงบัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านทองหลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านยางเลิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านศาลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านอีเม้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 6 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
228 โรงเรียนบ้านสองชั้น 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
229 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
230 โรงเรียนหนองผือ โนนค้อ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
231 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
232 โรงเรียนบ้านป่ายาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
233 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
234 โรงเรียนบ้านสาหร่าย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
235 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
236 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
237 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
238 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
239 โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
240 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
241 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
242 โรงเรียนบ้านดงมัน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
243 โรงเรียนบ้านคำแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
244 โรงเรียนบ้านดอนยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
245 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
246 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
247 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
248 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
249 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
250 โรงเรียนบ้านสวนปอ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
251 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
252 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
253 โรงเรียนบ้านแดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
254 โรงเรียนบ้านโหรา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
255 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
256 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ โทร. 0862382477 ผอ.มิญช์มนัส สลางสิงห์ โทร. 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]