หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หอประชุมทุ่งกุลา ห้อง เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
9.00-10.00 รายการละ 15 นาที รวมเวลาเปลี่ยนลำดับการแสดงแล้ว
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หอประชุมทุ่งกุลา ห้อง เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 13
10.00-12.00, 13.00-14.15 รายการละ 15 นาที รวมเวลาเปลี่ยนลำดับการแสดงแล้ว
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หอประชุมทุ่งกุลา ห้อง เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
15.15-15.30 รวมเวลาช่วงเปลี่ยนลำดับรายการแสดงแล้ว
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หอประชุมทุ่งกุลา ห้อง เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
15.30-16.15 รายการละ 15 นาที รวมเวลาเปลี่ยนลำดับการแสดงแล้ว
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หอประชุมทุ่งกุลา ห้อง เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
13.00-13.15 รายการละ 15 นาที รวมเวลาเปลี่ยนลำดับการแสดงแล้ว
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หอประชุมทุ่งกุลา ห้อง เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
13.15-15.15 รายการละ 15 นาที รวมเวลาเปลี่ยนลำดับการแสดงแล้ว
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หอประชุมทุ่งกุลา ห้อง เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
11.00-11.15 รวมเวลาช่วงเปลี่ยนลำดับรายการแสดงแล้ว
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หอประชุมทุ่งกุลา ห้อง เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
11.15-12.30 รายการละ 15 นาที รวมเวลาเปลี่ยนลำดับการแสดงแล้ว รายการเที่ยงวันให้รับประทานอาหารกลางวันก่อนการแสดง
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุม ห้อง เวทีกลาง 6 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.20 รายการละ 15 นาที รวมเวลาเปลี่ยนลำดับการแสดงแล้ว
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 หอประชุมทุ่งกุลา ห้อง เวทีกลาง 4 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
14.15-15.35 รายการละ 10 นาที รวมเวลาเปลี่ยนลำดับการแสดงแล้ว


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ โทร. 0862382477 ผอ.มิญช์มนัส สลางสิงห์ โทร. 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]