หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ห้อง ประชุมพนม-วนินธร 5 พ.ย. 2558 09.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคารห้องสมุด ห้อง สมุด 5 พ.ย. 2558 09.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 1 5 พ.ย. 2558 09.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 2 5 พ.ย. 2558 09.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 3 5 พ.ย. 2558 09.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2
ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ โทร. 0862382477 ผอ.มิญช์มนัส สลางสิงห์ โทร. 0813201100
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]