ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน