ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดหานสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 14  
16 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 14  
17 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน