ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโสกแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านกุดแท่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 11  
13 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 11  
14 โรงเรียนปรางค์กู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตำแย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน