ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน