ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน