ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนปรางค์กู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 56 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน