ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน