ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปรางค์กู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนกุดหานสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดเต่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70 เงิน 21  
22 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน