ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนปรางค์กู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 58 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนดอนปอวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
22 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน