ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน