ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
16 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
17 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน