ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน