ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.71 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.26 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71.97 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71.58 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71.29 เงิน 8  
9 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 69.24 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 68.30 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านข่าน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 66.94 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65.48 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65.02 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64.65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 64.37 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63.83 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 63.05 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 60.22 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 59.58 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 55.44 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสุดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 53.89 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 53.62 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 50.04 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 49.43 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 48.12 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 37.41 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน