ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 96.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดหานสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 10  
14 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 25  
26 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.40 ทอง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน