ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 79.32 เงิน 5  
6 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 76.98 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.32 เงิน 7  
8 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 74.65 เงิน 8  
9 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 70.32 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน