ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองอุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกม่วงทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน