สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ขอนแก่น เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สนามบิน 18 5 5 28 34 6 0 2 40
2 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 7 1 1 9 12 1 2 0 15
3 อนุบาลขอนแก่น 6 13 2 21 31 6 3 0 40
4 บ้านหินลาดวังตอ 6 5 6 17 24 13 2 0 39
5 บ้านแดงน้อย 6 4 4 14 19 5 1 1 25
6 ขอนแก่นคริสเตียน 5 2 1 8 8 4 0 0 12
7 ชุมชนบ้านหนองบัว 5 0 0 5 7 0 0 0 7
8 บ้านนาฝายนาโพธิ์ 4 3 0 7 12 10 0 2 22
9 หนองตูมหนองงูเหลือม 4 2 2 8 9 4 1 3 14
10 บ้านค้อท่อนน้อย 4 1 2 7 9 2 1 1 12
11 บ้านโคกแปะ 3 1 1 5 11 1 0 0 12
12 ชุมชนบ้านท่าพระ 3 1 0 4 9 3 1 0 13
13 บ้านหนองปิง 3 1 0 4 7 2 1 0 10
14 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 2 3 1 6 9 2 2 0 13
15 ห้วยหว้าวิทยาคม 2 3 0 5 7 2 0 0 9
16 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 2 2 4 8 10 1 1 0 12
17 บ้านโสกแต้ 2 2 0 4 13 4 3 1 20
18 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 2 2 0 4 6 0 1 0 7
19 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 2 2 0 4 5 1 1 0 7
20 บ้านโนนม่วง 2 1 3 6 9 4 0 0 13
21 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 2 1 2 5 10 4 1 0 15
22 โคกงามวิทยาคาร 2 1 1 4 9 6 1 0 16
23 บ้านโนนบ่อ 2 1 1 4 7 1 0 1 8
24 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 2 1 0 3 6 1 0 0 7
25 ชุมชนบ้านฝาง 2 0 2 4 13 5 0 0 18
26 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 2 0 2 4 13 4 0 1 17
27 บ้านม่วง 2 0 1 3 10 2 0 0 12
28 บ้านบะยาว 2 0 1 3 4 0 0 0 4
29 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 2 0 0 2 10 3 2 0 15
30 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง 1 5 3 9 12 2 4 0 18
31 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 1 5 0 6 16 4 3 1 23
32 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 1 3 3 7 12 6 0 0 18
33 บ้านดอนบม 1 2 2 5 9 1 0 2 10
34 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 1 2 2 5 8 7 2 1 17
35 บ้านโนนท่อนวิทยา 1 2 2 5 8 4 2 2 14
36 บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1 2 1 4 10 4 2 0 16
37 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1 2 1 4 9 1 2 0 12
38 พิมพ์ใจวิทย์ 1 2 1 4 8 14 3 1 25
39 บ้านเป็ด 1 2 1 4 5 2 0 0 7
40 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 1 2 0 3 10 3 1 0 14
41 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 1 1 6 8 10 8 0 0 18
42 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 1 1 2 4 8 2 0 0 10
43 บ้านงิ้ว 1 1 2 4 6 5 0 0 11
44 บ้านหนองแสงโคกน้อย 1 1 1 3 8 3 2 0 13
45 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 1 1 1 3 7 4 4 0 15
46 บ้านโนนรังวิทยาคาร 1 1 1 3 5 1 0 0 6
47 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
48 สระแก้วราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 4 0 0 0 4
49 บ้านทองหลาง 1 1 1 3 3 2 1 0 6
50 บ้านหนองแวงบวรวิทย์ 1 1 0 2 4 4 1 2 9
51 บ้านโคกท่า 1 1 0 2 2 0 1 0 3
52 บ้านหนองเบ็ญ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
53 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 1 0 3 4 10 3 1 0 14
54 บ้านคำหญ้าแดง 1 0 1 2 8 0 2 0 10
55 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
56 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 1 0 0 1 5 0 0 0 5
57 บ้านชาด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
58 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
59 บ้านดอนหันวิทยาสาร 1 0 0 1 2 0 1 0 3
60 บ้านแก่นเท่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 บ้านโสกม่วงดอนดู่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านหนองหัววัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 0 2 1 3 9 5 2 1 16
66 บ้านสะอาด 0 2 1 3 8 2 1 0 11
67 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 2 1 3 5 3 1 0 9
68 หินกองวิทยา 0 2 0 2 5 1 0 0 6
69 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0 2 0 2 2 1 0 0 3
70 หนองโพธิ์ประชานุกูล 0 1 2 3 4 4 0 1 8
71 บ้านซำจานเนินทอง 0 1 1 2 5 2 0 0 7
72 บ้านม่วงโป้ 0 1 1 2 5 0 0 0 5
73 บ้านโนนลาน 0 1 1 2 4 2 1 0 7
74 บ้านหนองหลุบ 0 1 1 2 3 3 1 0 7
75 บ้านท่าพระเนาว์ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
76 อนุบาลตั้งใจ 0 1 1 2 3 1 0 0 4
77 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
78 บ้านป่าส่าน 0 1 1 2 2 2 0 0 4
79 บ้านโคกนางามปลาเซียม 0 1 0 1 7 2 0 0 9
80 อนุบาลพิกุลทิพย์ 0 1 0 1 7 1 1 0 9
81 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 0 1 0 1 5 1 1 0 7
82 พัฒนาเด็ก 0 1 0 1 3 2 0 0 5
83 หนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
84 บ้านดอนช้าง 0 1 0 1 2 4 2 0 8
85 บ้านป่าหม้อหนองคู 0 1 0 1 2 2 1 0 5
86 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 ลาดนาเพียง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 วัดศรีจันทร์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองคลอง 0 0 3 3 9 1 0 0 10
91 บ้านเหล่านางาม 0 0 3 3 4 0 1 0 5
92 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 0 0 2 2 8 6 0 0 14
93 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 0 0 2 2 6 5 0 0 11
94 เมทนีดล 0 0 2 2 4 0 0 0 4
95 บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 6 3 0 0 9
96 บ้านหนองหิน 0 0 1 1 4 3 2 0 9
97 หนองไผ่มอดินแดง 0 0 1 1 3 1 0 1 4
98 บ้านหนองคู 0 0 1 1 3 0 0 0 3
99 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
100 ไตรมิตรวิทยาคาร 0 0 1 1 3 0 0 0 3
101 หนองชาดพิทยาคม 0 0 1 1 2 3 1 0 6
102 บ้านกระเดื่อง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
103 บ้านบึงแก 0 0 1 1 2 3 0 0 5
104 บ้านดงกลาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
106 บ้านดงเก่า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
107 บ้านนาล้อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านเหล่านาดี 0 0 0 0 6 0 0 0 6
109 ไพบูลย์วิทยา 0 0 0 0 5 2 0 0 7
110 บ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 0 0 0 0 5 1 1 0 7
111 บ้านโจดศรีวิชัย 0 0 0 0 3 3 0 0 6
112 บ้านโคกกว้าง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
113 บ้านโคกสีวิทยาเสริม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
114 บ้านบ่อแก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
115 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 0 0 0 0 2 3 2 1 7
116 บ้านดอนยาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
117 กัลยาณีวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
118 การกุศลวัดหนองแวง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
120 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
121 สองภาษากรประภาภัทร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 บ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
123 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองกุงน้อย 0 0 0 0 1 3 1 0 5
125 บ้านหนองปอ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
126 การกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
127 เขื่อนกระพี้ศึกษา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 ชุมชนบ้านพระยืน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านตอกแป้น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านบึงฉิม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านเลิง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านโนนเรือง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
137 บ้านดงพอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
138 บ้านค้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านวังโพน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านหนองขามประชาบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านหินขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านเหล่าเกวียนหัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านโนนกู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านโนนเขวา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 สว่างมรรคา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 อนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 เอกศึกษาขอนแก่น 0 0 0 0 0 4 0 0 4
150 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
151 บ้านโคกฟันโปง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 บ้านแก่นประดู่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
153 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านคำบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านเลิงเปือย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านโคกสูงวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
157 อนุบาลลดาวัลย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 วรรณรัตน์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 อนุบาลเพชรรัตน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 141 129 117 387 774 298 83 28 1,155