หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสนามบิน 43 34 80.95% 6 14.29% 0 0% 2 4.76% 42
2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 42 31 77.5% 6 15% 3 7.5% 0 0% 40
3 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 44 24 61.54% 13 33.33% 2 5.13% 0 0% 39
4 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 27 19 73.08% 5 19.23% 1 3.85% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 24 16 66.67% 4 16.67% 3 12.5% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 21 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 21 13 61.9% 4 19.05% 3 14.29% 1 4.76% 21
8 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 18 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
9 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 25 12 50% 10 41.67% 0 0% 2 8.33% 24
10 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 19 12 66.67% 6 33.33% 0 0% 0 0% 18
11 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 20 12 66.67% 2 11.11% 4 22.22% 0 0% 18
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 16 12 80% 1 6.67% 2 13.33% 0 0% 15
13 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
14 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 21 10 55.56% 8 44.44% 0 0% 0 0% 18
15 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 17 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
16 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
20 โรงเรียนบ้านม่วง 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
21 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 13 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
22 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 16 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
23 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 18 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 18 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 17
25 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 14 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
26 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 15 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 15 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
28 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
29 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านดอนบม 14 9 75% 1 8.33% 0 0% 2 16.67% 12
31 โรงเรียนบ้านหนองคลอง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
32 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ 26 8 30.77% 14 53.85% 3 11.54% 1 3.85% 26
33 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 18 8 44.44% 7 38.89% 2 11.11% 1 5.56% 18
34 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 16 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
35 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 20 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
36 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
38 โรงเรียนบ้านสะอาด 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 19 7 46.67% 4 26.67% 4 26.67% 0 0% 15
42 โรงเรียนบ้านหนองปิง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม 12 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
45 โรงเรียนอนุบาลพิกุลทิพย์ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 10 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านงิ้ว 12 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 12 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
55 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านเป็ด 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนหินกองวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านม่วงโป้ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
66 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนบ้านหนองหิน 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านโนนลาน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนเมทนีดล 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านบะยาว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านทองหลาง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านชาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านบ่อแก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านหนองคู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านดอนช้าง 10 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
92 โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 9 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 9 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านบึงแก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านดอนยาง 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนกัลยาณีวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านป่าส่าน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านโคกท่า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านดงกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน-โนนตุ่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านหนองปอ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนการกุศลวัดธาตุกุดกว้าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
119 โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านดงเก่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านตอกแป้น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านบึงฉิม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านสาวะถี(สาววัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านเลิง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านโนนฆ้องวิทยาคาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านโนนเรือง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านดงพอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านค้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านวังโพน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านหินขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านโนนกู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนลาดนาเพียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนสว่างมรรคา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนอนุบาลเคหะชุมชนขอนแก่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่น 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
153 โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านคำบอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนอนุบาลลดาวัลย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
160 โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
161 โรงเรียนอนุบาลเพชรรัตน์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]