หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (ย้ายไปค่ายลูกเสือแก่นนคร) 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ย้ายไปแข่งขันค่ายลูกเสือแก่นนคร
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (ย้ายไปค่ายลูกเสือแก่นนคร) 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (ย้ายไปค่ายลูกเสือแก่นนคร) 8 ต.ค. 2558 09.00-10.30
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ป. 4/6 ห้องเรียนสีเขียว 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.000-15.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง 4/1 ห้อง 4/2 8 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]