สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตามา 9 2 0 11 11 0 0 0 11
2 บ้านหัวฝาย 7 6 6 19 34 7 2 2 43
3 อนุบาลพุทไธสง 6 4 1 11 16 6 0 0 22
4 บ้านคูณสระแก้ว 4 0 0 4 10 1 1 1 12
5 อมรสิริสามัคคี 3 6 1 10 14 3 0 1 17
6 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 3 4 3 10 11 0 0 0 11
7 บ้านทองหลาง 3 2 3 8 15 3 0 1 18
8 บ้านหนองนกเกรียน 3 0 3 6 10 1 1 1 12
9 บ้านคูบัว 3 0 3 6 9 5 3 0 17
10 อนุบาลแคนดง 2 2 3 7 11 2 0 0 13
11 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 2 2 2 6 13 2 3 0 18
12 บ้านซาดหัวหนองแคน 2 2 0 4 7 5 2 0 14
13 บ้านหนองขวาง 2 2 0 4 5 2 0 1 7
14 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 2 1 3 6 10 6 0 0 16
15 บ้านสระกุด 2 1 2 5 7 2 0 0 9
16 บ้านโสกแต้ 2 1 1 4 4 0 0 0 4
17 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 1 0 3 9 3 1 0 13
18 บ้านดอน 2 1 0 3 4 1 1 1 6
19 ชุมชนบ้านหายโศก 2 0 3 5 13 4 2 0 19
20 บ้านตาหล่ำ 2 0 2 4 4 1 0 0 5
21 บ้านหนองแวง 2 0 1 3 9 3 0 0 12
22 บ้านเขว้า 2 0 1 3 9 1 0 0 10
23 บ้านหนองกับ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
24 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านโศกนาคท่าม่วง 1 3 0 4 5 1 0 1 6
26 บ้านสาวเอ้ 1 3 0 4 5 0 0 0 5
27 บ้านสตึก 1 2 2 5 14 4 0 0 18
28 บ้านโคกสิงห์ 1 2 1 4 7 2 2 0 11
29 อนุบาลคูเมือง 1 2 0 3 12 3 1 0 16
30 บ้านเมืองแก 1 1 2 4 12 5 1 2 18
31 บ้านหนองการะโก 1 1 2 4 7 2 0 0 9
32 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1 1 2 4 6 1 0 0 7
33 ทศพรวิทยา 1 1 1 3 8 2 2 0 12
34 บ้านหินเหล็กไฟ 1 1 1 3 6 4 1 0 11
35 บ้านปลัดมุม 1 1 1 3 5 2 0 0 7
36 บ้านทุ่งวัง 1 1 1 3 4 1 1 0 6
37 บ้านดงยายเภา 1 1 1 3 3 0 0 0 3
38 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 2 5 1 1 1 7
39 วัดสุคันธารมย์ 1 1 0 2 5 1 0 1 6
40 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
41 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1 1 0 2 2 0 0 1 2
42 วัดเทพประดิษฐ์ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
43 บ้านหนองขุนพรม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 0 2 3 9 2 0 2 11
45 บ้านหนองใหญ่ 1 0 2 3 5 2 0 0 7
46 บ้านหนองครก 1 0 2 3 4 1 0 0 5
47 บ้านหนองเชือก 1 0 1 2 8 1 0 0 9
48 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1 0 1 2 5 5 0 0 10
49 บ้านหนองหญ้าคา 1 0 1 2 4 1 0 0 5
50 บ้านข่อย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
51 วัดพลสุวรรณ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
52 บ้านหนองปลาแดก 1 0 1 2 2 2 0 0 4
53 บ้านวังปลัด 1 0 0 1 6 1 0 0 7
54 บ้านโนนไฮ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
55 บ้านหัวช้าง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
56 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 วัดอิสาณ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 บ้านพงแขม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านโนนกลาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 วัดเทพรังษี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านหนองรัก 0 4 1 5 5 0 2 0 7
63 วัดบ้านปะเคียบ 0 3 1 4 13 4 2 0 19
64 บ้านหนองติ้ว 0 2 1 3 5 2 0 0 7
65 วัดท่าเรียบ 0 2 1 3 4 3 0 0 7
66 บ้านยางทะเล 0 2 0 2 7 3 1 1 11
67 บ้านนาลาว 0 2 0 2 2 3 1 0 6
68 วัดฤาษีสถิต 0 1 1 2 8 2 1 0 11
69 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2 3 2 0 0 5
70 จุฬางกูรวิทยา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
71 วัดโพธิ์ 0 1 0 1 6 2 1 0 9
72 วัดบ้านพลับ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
73 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 0 1 0 1 4 1 1 0 6
74 บ้านท่าม่วง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
75 บ้านแพ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
76 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 0 1 2 4 0 0 6
77 บ้านโคกเมือง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
78 สามัคคีเทพอำนวย 0 1 0 1 2 2 0 0 4
79 บ้านดงย่อ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
80 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
81 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
82 บ้านหนองเรือ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
83 อนุบาลทศพร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 0 2 2 6 4 0 2 10
85 วัดสิริมงคล 0 0 2 2 5 6 3 0 14
86 บ้านโนนยาง 0 0 2 2 5 0 1 0 6
87 บ้านกระสัง 0 0 1 1 10 0 1 0 11
88 บ้านพรสำราญ 0 0 1 1 8 4 2 1 14
89 บ้าน กม.ศูนย์ 0 0 1 1 7 1 0 1 8
90 บ้านหนองตาด 0 0 1 1 4 3 0 0 7
91 บ้านปะคำสำโรง 0 0 1 1 4 1 0 1 5
92 บ้านบุ่งเบา 0 0 1 1 4 1 0 0 5
93 วัดวรดิษฐ์ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
94 บ้านปรือเกียน 0 0 1 1 3 3 0 1 6
95 บ้านโนนเจริญ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
96 บ้านกระทุ่ม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
97 บ้านสระบัว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
98 บ้านเพียแก้ว 0 0 1 1 2 2 2 1 6
99 บ้านยางนกคู่ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
100 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 1 1 1 2 1 0 4
101 บ้านหนองสรวง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
102 วัดหงษ์ 0 0 0 0 8 4 2 0 14
103 บ้านโนนธาตุ 0 0 0 0 6 0 1 0 7
104 บ้านขาม 0 0 0 0 6 0 0 0 6
105 วัดท่าเยี่ยม 0 0 0 0 5 2 0 0 7
106 บ้านขามพิมาย 0 0 0 0 4 3 1 0 8
107 บ้านแคน 0 0 0 0 4 0 1 0 5
108 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
109 วัดสมณาวาส 0 0 0 0 3 3 0 0 6
110 บ้านโคกกุง 0 0 0 0 3 2 1 2 6
111 บ้านหนองปุน 0 0 0 0 3 2 0 1 5
112 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 3 2 0 0 5
113 วัดสระจันทร์ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
114 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
115 บ้านจิก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
116 บ้านตะแบงสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
117 บ้านดงพลอง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
118 บ้านสำโรงพิมาน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
119 บ้านโนนเพกา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
120 วัดบัวทอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
121 ชุมชนบ้านสะแก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 บ้านละกอ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
123 วัดพนมวัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
124 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
125 วัดสระบัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 ชุมชนบ้านนาแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
129 บ้านสระปะคำถาวร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 วัดหลักศิลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 3 1 0 5
134 วัดศรีสุนทร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
135 บ้านหนองดุม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านโจด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 วัดบ้านโนนมาลัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 วัดโพธิ์ชัย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
141 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
142 วัดสระทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
143 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านซาดศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านจะหลวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านตาโหงก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านตูม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านป่าหนาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านโคกสุพรรณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 วัดธรรมประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
157 บ้านคูขาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านดงเค็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 วัดทรงสุวรรณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 วัดบ้านสวายตางวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 วัดบ้านเบาน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านดอนตูม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
165 บ้านคูบอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 วัดชัยสมพร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 วัดธาตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 บ้านร่อนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 บ้านโศกกะฐิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 108 94 92 294 689 223 67 38 979