สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตามา 9 2 0 11 11 0 0 0 11
2 บ้านหัวฝาย 7 6 6 19 34 7 2 2 43
3 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 7 4 3 14 16 0 0 0 16
4 อนุบาลพุทไธสง 6 4 2 12 17 6 0 0 23
5 บ้านสระกุด 6 1 2 9 11 2 0 0 13
6 บ้านสตึก 4 5 5 14 24 4 0 0 28
7 บ้านคูณสระแก้ว 4 0 0 4 10 1 1 1 12
8 อมรสิริสามัคคี 3 6 1 10 14 3 0 1 17
9 บ้านทองหลาง 3 2 3 8 15 3 0 1 18
10 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 3 2 3 8 13 6 0 0 19
11 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 3 2 0 5 11 3 1 0 15
12 บ้านหนองนกเกรียน 3 0 3 6 10 1 1 1 12
13 บ้านคูบัว 3 0 3 6 9 5 3 0 17
14 อนุบาลคูเมือง 2 7 0 9 17 4 1 0 22
15 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 2 4 2 8 15 2 3 0 20
16 อนุบาลแคนดง 2 2 3 7 12 2 0 0 14
17 บ้านซาดหัวหนองแคน 2 2 0 4 7 5 2 0 14
18 บ้านหนองขวาง 2 2 0 4 5 2 0 1 7
19 บ้านปลัดมุม 2 1 1 4 6 3 0 0 9
20 บ้านยางนกคู่ 2 1 1 4 5 1 1 0 7
21 บ้านโสกแต้ 2 1 1 4 4 0 0 0 4
22 วัดสระบัว 2 1 0 3 5 0 0 0 5
23 บ้านดอน 2 1 0 3 4 1 1 1 6
24 ชุมชนบ้านหายโศก 2 0 3 5 13 4 2 0 19
25 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 2 0 2 4 10 2 0 2 12
26 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 2 0 2 4 7 5 0 0 12
27 บ้านตาหล่ำ 2 0 2 4 4 1 0 0 5
28 บ้านหนองแวง 2 0 1 3 10 3 0 0 13
29 บ้านเขว้า 2 0 1 3 9 1 0 0 10
30 วัดพลสุวรรณ 2 0 1 3 5 0 0 0 5
31 บ้านหนองกับ 2 0 0 2 2 0 1 0 3
32 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านโคกกุง 1 4 0 5 11 2 1 2 14
34 บ้านสาวเอ้ 1 3 1 5 6 0 0 0 6
35 บ้านโศกนาคท่าม่วง 1 3 0 4 5 1 0 1 6
36 บ้านหนองติ้ว 1 2 2 5 7 3 0 0 10
37 บ้านโคกสิงห์ 1 2 1 4 7 2 2 0 11
38 บ้านท่าม่วง 1 2 1 4 7 0 0 0 7
39 วัดสุคันธารมย์ 1 2 0 3 6 1 0 1 7
40 บ้านเมืองแก 1 1 2 4 12 5 1 2 18
41 บ้านหนองการะโก 1 1 2 4 7 2 0 0 9
42 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1 1 2 4 6 1 0 0 7
43 จุฬางกูรวิทยา 1 1 2 4 5 1 0 0 6
44 วัดฤาษีสถิต 1 1 1 3 10 2 1 0 13
45 ทศพรวิทยา 1 1 1 3 8 2 2 0 12
46 บ้านหินเหล็กไฟ 1 1 1 3 6 4 1 0 11
47 บ้านทุ่งวัง 1 1 1 3 4 1 1 0 6
48 บ้านดงยายเภา 1 1 1 3 3 0 0 0 3
49 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 0 2 5 1 1 1 7
50 บ้านโคกเมือง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
51 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
52 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1 1 0 2 2 0 0 1 2
53 วัดเทพประดิษฐ์ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
54 บ้านหนองขุนพรม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 บ้านปรือเกียน 1 0 2 3 7 3 0 1 10
56 บ้านหนองใหญ่ 1 0 2 3 5 2 0 0 7
57 บ้านหนองครก 1 0 2 3 5 1 0 0 6
58 บ้านหนองเชือก 1 0 1 2 9 1 0 0 10
59 บ้านข่อย 1 0 1 2 4 1 0 0 5
60 บ้านหนองหญ้าคา 1 0 1 2 4 1 0 0 5
61 บ้านหนองปลาแดก 1 0 1 2 3 2 0 0 5
62 บ้านหนองยาง-หนองจาน 1 0 1 2 2 2 1 0 5
63 บ้านวังปลัด 1 0 0 1 6 1 0 0 7
64 ชุมชนบ้านสะแก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
65 บ้านโนนไฮ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
66 บ้านหัวช้าง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
67 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 วัดอิสาณ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 วัดบ้านเบาน้อย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านพงแขม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านโนนกลาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 วัดเทพรังษี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านกอกโคกวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองรัก 0 4 1 5 5 0 2 0 7
76 วัดบ้านปะเคียบ 0 3 1 4 14 4 2 0 20
77 วัดท่าเรียบ 0 2 1 3 4 3 0 0 7
78 บ้านยางทะเล 0 2 0 2 7 3 1 1 11
79 บ้านนาลาว 0 2 0 2 2 3 1 0 6
80 วัดสิริมงคล 0 1 4 5 8 6 3 0 17
81 วัดบ้านพลับ 0 1 1 2 8 2 0 0 10
82 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2 3 2 0 0 5
83 วัดโพธิ์ 0 1 0 1 6 2 1 0 9
84 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 0 1 0 1 4 1 1 0 6
85 บ้านแพ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
86 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 0 1 2 4 0 0 6
87 บ้านหนองเรือ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
88 สามัคคีเทพอำนวย 0 1 0 1 2 2 0 0 4
89 บ้านดงย่อ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
90 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
92 อนุบาลทศพร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 0 2 2 6 4 0 2 10
94 บ้านโนนยาง 0 0 2 2 6 0 1 0 7
95 บ้านกระสัง 0 0 1 1 10 0 1 0 11
96 บ้านพรสำราญ 0 0 1 1 8 4 2 1 14
97 บ้าน กม.ศูนย์ 0 0 1 1 7 1 0 1 8
98 บ้านขามพิมาย 0 0 1 1 6 3 1 0 10
99 บ้านหนองปุน 0 0 1 1 5 3 0 1 8
100 บ้านหนองตาด 0 0 1 1 5 3 0 0 8
101 บ้านปะคำสำโรง 0 0 1 1 4 1 0 1 5
102 บ้านบุ่งเบา 0 0 1 1 4 1 0 0 5
103 บ้านสระบัว 0 0 1 1 4 0 0 0 4
104 วัดวรดิษฐ์ 0 0 1 1 4 0 0 0 4
105 บ้านเพียแก้ว 0 0 1 1 3 2 2 1 7
106 บ้านโนนเจริญ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
107 บ้านกระทุ่ม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
108 บ้านหนองสรวง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
109 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
110 วัดหงษ์ 0 0 0 0 8 4 2 0 14
111 บ้านโนนธาตุ 0 0 0 0 6 0 1 0 7
112 บ้านขาม 0 0 0 0 6 0 0 0 6
113 วัดท่าเยี่ยม 0 0 0 0 5 2 0 0 7
114 บ้านแคน 0 0 0 0 4 0 1 0 5
115 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
116 บ้านตะแบงสามัคคี 0 0 0 0 4 0 0 0 4
117 วัดสมณาวาส 0 0 0 0 3 3 0 0 6
118 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 3 2 0 0 5
119 วัดสระจันทร์ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
120 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
121 บ้านจิก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
122 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
123 บ้านดงพลอง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
124 บ้านสำโรงพิมาน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
125 บ้านโนนเพกา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
126 วัดบัวทอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
127 บ้านละกอ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
128 วัดพนมวัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 2 2
130 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
132 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 ชุมชนบ้านนาแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านตาโหงก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านป่าหนาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านสระปะคำถาวร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 วัดหลักศิลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 3 1 0 5
141 วัดธรรมประสิทธิ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
142 วัดศรีสุนทร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
143 บ้านหนองดุม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านโจด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 วัดบ้านโนนมาลัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 วัดโพธิ์ชัย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
149 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
150 วัดสระทอง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
151 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านซาดศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านจะหลวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านตูม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านโคกสุพรรณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านคูขาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านดงเค็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 วัดทรงสุวรรณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 วัดบ้านสวายตางวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านดอนตูม 0 0 0 0 0 0 2 0 2
169 บ้านคูบอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 บ้านท่าเรือ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 วัดชัยสมพร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 วัดธาตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 บ้านร่อนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านโศกกะฐิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 141 115 108 364 797 227 67 38 1,091