สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหัวฝาย 34 7 2 2 43
2 อนุบาลพุทไธสง 16 6 0 0 22
3 บ้านทองหลาง 15 3 0 1 18
4 บ้านสตึก 14 4 0 0 18
5 อมรสิริสามัคคี 14 3 0 1 17
6 ชุมชนบ้านหายโศก 13 4 2 0 19
7 วัดบ้านปะเคียบ 13 4 2 0 19
8 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 13 2 3 0 18
9 บ้านเมืองแก 12 5 1 2 18
10 อนุบาลคูเมือง 12 3 1 0 16
11 อนุบาลแคนดง 11 2 0 0 13
12 บ้านตามา 11 0 0 0 11
13 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 11 0 0 0 11
14 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 10 6 0 0 16
15 บ้านคูณสระแก้ว 10 1 1 1 12
16 บ้านหนองนกเกรียน 10 1 1 1 12
17 บ้านกระสัง 10 0 1 0 11
18 บ้านคูบัว 9 5 3 0 17
19 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 9 3 1 0 13
20 บ้านหนองแวง 9 3 0 0 12
21 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 9 2 0 2 11
22 บ้านเขว้า 9 1 0 0 10
23 บ้านพรสำราญ 8 4 2 1 14
24 วัดหงษ์ 8 4 2 0 14
25 ทศพรวิทยา 8 2 2 0 12
26 วัดฤาษีสถิต 8 2 1 0 11
27 บ้านหนองเชือก 8 1 0 0 9
28 บ้านซาดหัวหนองแคน 7 5 2 0 14
29 บ้านยางทะเล 7 3 1 1 11
30 บ้านโคกสิงห์ 7 2 2 0 11
31 บ้านสระกุด 7 2 0 0 9
32 บ้านหนองการะโก 7 2 0 0 9
33 บ้าน กม.ศูนย์ 7 1 0 1 8
34 บ้านหินเหล็กไฟ 6 4 1 0 11
35 ชุมชนบ้านหนองขมาร 6 4 0 2 10
36 วัดโพธิ์ 6 2 1 0 9
37 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 6 1 0 0 7
38 บ้านวังปลัด 6 1 0 0 7
39 บ้านโนนธาตุ 6 0 1 0 7
40 บ้านขาม 6 0 0 0 6
41 วัดสิริมงคล 5 6 3 0 14
42 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 5 5 0 0 10
43 บ้านหนองขวาง 5 2 0 1 7
44 บ้านปลัดมุม 5 2 0 0 7
45 บ้านหนองใหญ่ 5 2 0 0 7
46 บ้านหนองติ้ว 5 2 0 0 7
47 วัดท่าเยี่ยม 5 2 0 0 7
48 บ้านหนองกระทุ่ม 5 1 1 1 7
49 บ้านโศกนาคท่าม่วง 5 1 0 1 6
50 วัดสุคันธารมย์ 5 1 0 1 6
51 บ้านหนองรัก 5 0 2 0 7
52 บ้านโนนยาง 5 0 1 0 6
53 บ้านสาวเอ้ 5 0 0 0 5
54 บ้านขามพิมาย 4 3 1 0 8
55 วัดท่าเรียบ 4 3 0 0 7
56 บ้านหนองตาด 4 3 0 0 7
57 วัดบ้านพลับ 4 2 0 0 6
58 บ้านดอน 4 1 1 1 6
59 บ้านทุ่งวัง 4 1 1 0 6
60 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 4 1 1 0 6
61 บ้านปะคำสำโรง 4 1 0 1 5
62 บ้านตาหล่ำ 4 1 0 0 5
63 บ้านหนองครก 4 1 0 0 5
64 บ้านหนองหญ้าคา 4 1 0 0 5
65 บ้านบุ่งเบา 4 1 0 0 5
66 บ้านแคน 4 0 1 0 5
67 บ้านโสกแต้ 4 0 0 0 4
68 บ้านท่าม่วง 4 0 0 0 4
69 วัดวรดิษฐ์ 4 0 0 0 4
70 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 4 0 0 0 4
71 บ้านปรือเกียน 3 3 0 1 6
72 วัดสมณาวาส 3 3 0 0 6
73 บ้านโคกกุง 3 2 1 2 6
74 บ้านหนองปุน 3 2 0 1 5
75 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 2 0 0 5
76 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 3 2 0 0 5
77 วัดราษฎร์สามัคคี 3 2 0 0 5
78 วัดสระจันทร์ 3 1 2 0 6
79 บ้านข่อย 3 1 0 0 4
80 บ้านแพ 3 1 0 0 4
81 บ้านโนนเจริญ 3 1 0 0 4
82 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 3 0 1 0 4
83 บ้านดงยายเภา 3 0 0 0 3
84 วัดพลสุวรรณ 3 0 0 0 3
85 บ้านโนนไฮ 3 0 0 0 3
86 บ้านกระทุ่ม 3 0 0 0 3
87 บ้านสระบัว 3 0 0 0 3
88 บ้านจิก 3 0 0 0 3
89 บ้านตะแบงสามัคคี 3 0 0 0 3
90 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 4 0 0 6
91 บ้านนาลาว 2 3 1 0 6
92 บ้านเพียแก้ว 2 2 2 1 6
93 บ้านดงพลอง 2 2 2 0 6
94 บ้านหนองปลาแดก 2 2 0 0 4
95 บ้านหัวช้าง 2 2 0 0 4
96 บ้านโคกเมือง 2 2 0 0 4
97 สามัคคีเทพอำนวย 2 2 0 0 4
98 บ้านสำโรงพิมาน 2 2 0 0 4
99 บ้านโนนเพกา 2 2 0 0 4
100 วัดบัวทอง 2 2 0 0 4
101 บ้านยางนกคู่ 2 1 1 0 4
102 จุฬางกูรวิทยา 2 1 0 0 3
103 บ้านดงย่อ 2 1 0 0 3
104 ชุมชนบ้านสะแก 2 1 0 0 3
105 บ้านละกอ 2 1 0 0 3
106 วัดพนมวัน 2 1 0 0 3
107 บ้านหนองกับ 2 0 1 0 3
108 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 2 0 0 2 2
109 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 2 0 0 1 2
110 วัดเทพประดิษฐ์ 2 0 0 1 2
111 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองขุนพรม 2 0 0 0 2
113 บ้านโคกใหญ่ 2 0 0 0 2
114 วัดอิสาณ 2 0 0 0 2
115 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองบัวแดง 2 0 0 0 2
117 วัดสระบัว 2 0 0 0 2
118 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 2 0 0 0 2
119 ชุมชนบ้านนาแพง 2 0 0 0 2
120 บ้านกอกดอนพยอม 2 0 0 0 2
121 บ้านสระปะคำถาวร 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองม่วง 2 0 0 0 2
123 บ้านหนองแคน 2 0 0 0 2
124 วัดหลักศิลา 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองหว้า 1 3 1 0 5
126 บ้านหนองยาง-หนองจาน 1 2 1 0 4
127 บ้านหนองเรือ 1 2 0 0 3
128 วัดศรีสุนทร 1 2 0 0 3
129 บ้านพงแขม 1 1 0 0 2
130 บ้านหนองสรวง 1 1 0 0 2
131 บ้านหนองดุม 1 1 0 0 2
132 บ้านโจด 1 1 0 0 2
133 วัดบ้านโนนมาลัย 1 1 0 0 2
134 วัดเทพรังสรรค์ 1 1 0 0 2
135 วัดโพธิ์ชัย 1 0 1 0 2
136 บ้านกระทุ่มเครือฯ 1 0 0 1 1
137 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 1 0 0 1 1
138 วัดสระทอง 1 0 0 1 1
139 บ้านโนนกลาง 1 0 0 0 1
140 วัดเทพรังษี 1 0 0 0 1
141 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 0 1
142 อนุบาลทศพร 1 0 0 0 1
143 บ้านโคกสว่าง 1 0 0 0 1
144 บ้านซาดศึกษา 1 0 0 0 1
145 บ้านจะหลวย 1 0 0 0 1
146 บ้านตาโหงก 1 0 0 0 1
147 บ้านตูม 1 0 0 0 1
148 บ้านป่าหนาม 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 0 1
151 บ้านโคกสุพรรณ 1 0 0 0 1
152 บ้านโนนค้อ 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนยานาง 1 0 0 0 1
154 วัดสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
155 อนุบาลสายสัมพันธ์ 1 0 0 0 1
156 วัดธรรมประสิทธิ์ 0 2 1 0 3
157 บ้านคูขาด 0 1 0 0 1
158 บ้านดงเค็ง 0 1 0 0 1
159 บ้านหญ้าคา 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 1 0 0 1
161 วัดทรงสุวรรณ 0 1 0 0 1
162 วัดบ้านสวายตางวน 0 1 0 0 1
163 วัดบ้านเบาน้อย 0 1 0 0 1
164 บ้านดอนตูม 0 0 2 0 2
165 บ้านคูบอน 0 0 1 0 1
166 บ้านหนองหัวควาย 0 0 1 0 1
167 บ้านหนองไทร 0 0 1 0 1
168 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 0 0 1 0 1
169 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 0 1 0 1
170 บ้านหนองบัว 0 0 0 1 0
171 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 0 1 0
172 บ้านท่าเรือ 0 0 0 1 0
173 บ้านโคกก่อง 0 0 0 1 0
174 วัดชัยสมพร 0 0 0 1 0
175 วัดธาตุ 0 0 0 0 0
176 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 0 0 0 0 0
177 บ้านร่อนทอง 0 0 0 0 0
178 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0
179 บ้านโศกกะฐิน 0 0 0 0 0
รวม 689 223 67 38 1,017