สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหัวฝาย 34 7 2 2 43
2 บ้านสตึก 24 4 0 0 28
3 อนุบาลพุทไธสง 17 6 0 0 23
4 อนุบาลคูเมือง 17 4 1 0 22
5 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 16 0 0 0 16
6 บ้านทองหลาง 15 3 0 1 18
7 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 15 2 3 0 20
8 วัดบ้านปะเคียบ 14 4 2 0 20
9 อมรสิริสามัคคี 14 3 0 1 17
10 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 13 6 0 0 19
11 ชุมชนบ้านหายโศก 13 4 2 0 19
12 บ้านเมืองแก 12 5 1 2 18
13 อนุบาลแคนดง 12 2 0 0 14
14 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 11 3 1 0 15
15 บ้านโคกกุง 11 2 1 2 14
16 บ้านสระกุด 11 2 0 0 13
17 บ้านตามา 11 0 0 0 11
18 บ้านหนองแวง 10 3 0 0 13
19 วัดฤาษีสถิต 10 2 1 0 13
20 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 10 2 0 2 12
21 บ้านคูณสระแก้ว 10 1 1 1 12
22 บ้านหนองนกเกรียน 10 1 1 1 12
23 บ้านกระสัง 10 0 1 0 11
24 บ้านคูบัว 9 5 3 0 17
25 บ้านเขว้า 9 1 0 0 10
26 บ้านหนองเชือก 9 1 0 0 10
27 วัดสิริมงคล 8 6 3 0 17
28 บ้านพรสำราญ 8 4 2 1 14
29 วัดหงษ์ 8 4 2 0 14
30 ทศพรวิทยา 8 2 2 0 12
31 วัดบ้านพลับ 8 2 0 0 10
32 บ้านซาดหัวหนองแคน 7 5 2 0 14
33 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 7 5 0 0 12
34 บ้านยางทะเล 7 3 1 1 11
35 บ้านปรือเกียน 7 3 0 1 10
36 บ้านหนองติ้ว 7 3 0 0 10
37 บ้านโคกสิงห์ 7 2 2 0 11
38 บ้านหนองการะโก 7 2 0 0 9
39 บ้าน กม.ศูนย์ 7 1 0 1 8
40 บ้านท่าม่วง 7 0 0 0 7
41 บ้านหินเหล็กไฟ 6 4 1 0 11
42 ชุมชนบ้านหนองขมาร 6 4 0 2 10
43 บ้านขามพิมาย 6 3 1 0 10
44 บ้านปลัดมุม 6 3 0 0 9
45 วัดโพธิ์ 6 2 1 0 9
46 วัดสุคันธารมย์ 6 1 0 1 7
47 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 6 1 0 0 7
48 บ้านวังปลัด 6 1 0 0 7
49 บ้านโนนยาง 6 0 1 0 7
50 บ้านโนนธาตุ 6 0 1 0 7
51 บ้านสาวเอ้ 6 0 0 0 6
52 บ้านขาม 6 0 0 0 6
53 บ้านหนองปุน 5 3 0 1 8
54 บ้านหนองตาด 5 3 0 0 8
55 บ้านหนองขวาง 5 2 0 1 7
56 บ้านหนองใหญ่ 5 2 0 0 7
57 วัดท่าเยี่ยม 5 2 0 0 7
58 บ้านหนองกระทุ่ม 5 1 1 1 7
59 บ้านยางนกคู่ 5 1 1 0 7
60 บ้านโศกนาคท่าม่วง 5 1 0 1 6
61 จุฬางกูรวิทยา 5 1 0 0 6
62 บ้านหนองครก 5 1 0 0 6
63 บ้านหนองรัก 5 0 2 0 7
64 วัดสระบัว 5 0 0 0 5
65 วัดพลสุวรรณ 5 0 0 0 5
66 วัดท่าเรียบ 4 3 0 0 7
67 บ้านดอน 4 1 1 1 6
68 บ้านทุ่งวัง 4 1 1 0 6
69 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 4 1 1 0 6
70 บ้านปะคำสำโรง 4 1 0 1 5
71 บ้านตาหล่ำ 4 1 0 0 5
72 บ้านข่อย 4 1 0 0 5
73 บ้านหนองหญ้าคา 4 1 0 0 5
74 บ้านบุ่งเบา 4 1 0 0 5
75 บ้านแคน 4 0 1 0 5
76 บ้านโสกแต้ 4 0 0 0 4
77 บ้านสระบัว 4 0 0 0 4
78 วัดวรดิษฐ์ 4 0 0 0 4
79 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 4 0 0 0 4
80 บ้านตะแบงสามัคคี 4 0 0 0 4
81 วัดสมณาวาส 3 3 0 0 6
82 บ้านเพียแก้ว 3 2 2 1 7
83 บ้านโคกเมือง 3 2 0 0 5
84 บ้านโนนสมบูรณ์ 3 2 0 0 5
85 บ้านหนองปลาแดก 3 2 0 0 5
86 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 3 2 0 0 5
87 วัดราษฎร์สามัคคี 3 2 0 0 5
88 วัดสระจันทร์ 3 1 2 0 6
89 ชุมชนบ้านสะแก 3 1 0 0 4
90 บ้านแพ 3 1 0 0 4
91 บ้านโนนเจริญ 3 1 0 0 4
92 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 3 0 1 0 4
93 บ้านดงยายเภา 3 0 0 0 3
94 บ้านโนนไฮ 3 0 0 0 3
95 บ้านกระทุ่ม 3 0 0 0 3
96 บ้านจิก 3 0 0 0 3
97 บ้านงิ้ว 3 0 0 0 3
98 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 4 0 0 6
99 บ้านนาลาว 2 3 1 0 6
100 บ้านดงพลอง 2 2 2 0 6
101 บ้านหนองยาง-หนองจาน 2 2 1 0 5
102 บ้านหัวช้าง 2 2 0 0 4
103 บ้านหนองเรือ 2 2 0 0 4
104 สามัคคีเทพอำนวย 2 2 0 0 4
105 บ้านสำโรงพิมาน 2 2 0 0 4
106 บ้านโนนเพกา 2 2 0 0 4
107 วัดบัวทอง 2 2 0 0 4
108 บ้านดงย่อ 2 1 0 0 3
109 บ้านหนองสรวง 2 1 0 0 3
110 บ้านละกอ 2 1 0 0 3
111 วัดพนมวัน 2 1 0 0 3
112 บ้านหนองกับ 2 0 1 0 3
113 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 2 0 0 2 2
114 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 2 0 0 1 2
115 วัดเทพประดิษฐ์ 2 0 0 1 2
116 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 2 0 0 0 2
117 บ้านหนองขุนพรม 2 0 0 0 2
118 บ้านโคกใหญ่ 2 0 0 0 2
119 วัดอิสาณ 2 0 0 0 2
120 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 2 0 0 0 2
121 บ้านหนองบัวแดง 2 0 0 0 2
122 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 0 2
123 บ้านหนองม่วง 2 0 0 0 2
124 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 2 0 0 0 2
125 ชุมชนบ้านนาแพง 2 0 0 0 2
126 บ้านกอกดอนพยอม 2 0 0 0 2
127 บ้านตาโหงก 2 0 0 0 2
128 บ้านป่าหนาม 2 0 0 0 2
129 บ้านสระปะคำถาวร 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองแคน 2 0 0 0 2
131 วัดหลักศิลา 2 0 0 0 2
132 บ้านหนองหว้า 1 3 1 0 5
133 วัดธรรมประสิทธิ์ 1 2 1 0 4
134 วัดศรีสุนทร 1 2 0 0 3
135 วัดบ้านเบาน้อย 1 1 0 0 2
136 บ้านพงแขม 1 1 0 0 2
137 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 1 1 0 0 2
138 บ้านหนองดุม 1 1 0 0 2
139 บ้านโจด 1 1 0 0 2
140 วัดบ้านโนนมาลัย 1 1 0 0 2
141 วัดเทพรังสรรค์ 1 1 0 0 2
142 วัดโพธิ์ชัย 1 0 1 0 2
143 บ้านกระทุ่มเครือฯ 1 0 0 1 1
144 บ้านโนนกลาง คูเมือง1 1 0 0 1 1
145 วัดสระทอง 1 0 0 1 1
146 บ้านโนนกลาง 1 0 0 0 1
147 วัดเทพรังษี 1 0 0 0 1
148 บ้านกอกโคกวิทยา 1 0 0 0 1
149 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 0 1
150 อนุบาลทศพร 1 0 0 0 1
151 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 1 0 0 0 1
152 บ้านซาดศึกษา 1 0 0 0 1
153 บ้านขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
154 บ้านจะหลวย 1 0 0 0 1
155 บ้านตูม 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 0 1
158 บ้านโคกสุพรรณ 1 0 0 0 1
159 บ้านโนนค้อ 1 0 0 0 1
160 บ้านโนนยานาง 1 0 0 0 1
161 วัดสุวรรณาราม 1 0 0 0 1
162 อนุบาลสายสัมพันธ์ 1 0 0 0 1
163 บ้านคูขาด 0 1 0 0 1
164 บ้านดงเค็ง 0 1 0 0 1
165 บ้านหญ้าคา 0 1 0 0 1
166 วัดทรงสุวรรณ 0 1 0 0 1
167 วัดบ้านสวายตางวน 0 1 0 0 1
168 บ้านดอนตูม 0 0 2 0 2
169 บ้านคูบอน 0 0 1 0 1
170 บ้านหนองหัวควาย 0 0 1 0 1
171 บ้านหนองไทร 0 0 1 0 1
172 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 0 0 1 0 1
173 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 0 1 0 1
174 บ้านหนองบัว 0 0 0 1 0
175 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 0 1 0
176 บ้านท่าเรือ 0 0 0 1 0
177 บ้านโคกก่อง 0 0 0 1 0
178 วัดชัยสมพร 0 0 0 1 0
179 วัดธาตุ 0 0 0 0 0
180 บ้านร่อนทอง 0 0 0 0 0
181 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0
182 บ้านโศกกะฐิน 0 0 0 0 0
รวม 797 227 67 38 1,129