หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี 0 0 0
2 002 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 6 14 10
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 2 5 2
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 2 4 3
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 19 34 31
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 4 10 8
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 13 31 20
8 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 23 50 39
9 009 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 6 1
10 013 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 10 23 15
11 015 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 3 5 3
12 014 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 2 5 2
13 016 โรงเรียนบ้านกระสัง 11 32 22
14 018 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 2 4 2
15 017 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1 1 1
16 019 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 0 0 0
17 022 โรงเรียนบ้านขาม 6 10 9
18 021 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 10 27 19
19 023 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1 2 2
20 020 โรงเรียนบ้านข่อย 8 14 11
21 025 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 2 9 5
22 026 โรงเรียนบ้านคูขาด 2 4 3
23 027 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 15 22 18
24 028 โรงเรียนบ้านคูบอน 2 5 2
25 029 โรงเรียนบ้านคูบัว 22 42 32
26 039 โรงเรียนบ้านงิ้ว 3 6 5
27 040 โรงเรียนบ้านจะหลวย 1 2 2
28 041 โรงเรียนบ้านจิก 5 11 7
29 043 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 2 13 4
30 044 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 2 4 3
31 045 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 15 57 27
32 048 โรงเรียนบ้านดงพลอง 6 17 11
33 050 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 6 16 11
34 049 โรงเรียนบ้านดงย่อ 3 5 5
35 047 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1 3 2
36 052 โรงเรียนบ้านดอน 7 14 9
37 051 โรงเรียนบ้านดอนตูม 2 7 4
38 054 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 4 9 6
39 055 โรงเรียนบ้านตามา 11 25 14
40 056 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 5 19 11
41 057 โรงเรียนบ้านตาโหงก 2 4 4
42 058 โรงเรียนบ้านตูม 1 1 1
43 059 โรงเรียนบ้านทองหลาง 21 47 37
44 062 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 8 11 9
45 060 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 7 16 11
46 061 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 2 1
47 063 โรงเรียนบ้านนาลาว 6 16 11
48 075 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 8 12 11
49 076 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 11 26 20
50 077 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 9 14 10
51 078 โรงเรียนบ้านปอแดง 0 0 0
52 079 โรงเรียนบ้านปะคำดง 0 0 0
53 080 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 6 21 11
54 081 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0
55 082 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 2 5 1
56 084 โรงเรียนบ้านพงแขม 2 12 6
57 085 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 17 37 26
58 089 โรงเรียนบ้านยางทะเล 14 39 21
59 090 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 8 19 14
60 091 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 15 5
61 092 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 1 2 1
62 093 โรงเรียนบ้านละกอ 3 7 4
63 094 โรงเรียนบ้านวังปลัด 7 10 9
64 097 โรงเรียนบ้านสตึก 29 116 52
65 098 โรงเรียนบ้านสระกอไทร 0 0 0
66 099 โรงเรียนบ้านสระกุด 15 25 20
67 100 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 0 0 0
68 102 โรงเรียนบ้านสระบัว 4 10 7
69 101 โรงเรียนบ้านสระบัว2 0 0 0
70 103 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 2 5 2
71 104 โรงเรียนบ้านสวายสอ 1 1 1
72 105 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 6 11 9
73 106 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 4 4 4
74 110 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 1 1 1
75 111 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 8 21 14
76 112 โรงเรียนบ้านหนองกับ 3 6 5
77 113 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 9 31 19
78 115 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 11 25 19
79 116 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 2 12 6
80 117 โรงเรียนบ้านหนองครก 6 11 9
81 122 โรงเรียนบ้านหนองดุม 3 5 4
82 120 โรงเรียนบ้านหนองดุม (อ.สตึก) 1 2 2
83 121 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 5 9 7
84 123 โรงเรียนบ้านหนองตาด 8 14 11
85 124 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 15 34 24
86 126 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 13 29 15
87 127 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 0 0 0
88 128 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 9 39 16
89 131 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 17 13
90 129 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 3 6 4
91 130 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 2 5 2
92 132 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 8 18 9
93 133 โรงเรียนบ้านหนองปุน 9 22 14
94 137 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 3 3
95 138 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 6 13 9
96 139 โรงเรียนบ้านหนองรัก 7 13 10
97 142 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 4 11 7
98 143 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 1 1
99 144 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 5 8 7
100 145 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 5 12 8
101 146 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 1 6 2
102 114 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 17 56 33
103 119 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 12 21 12
104 140 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 43 11
105 118 โรงเรียนบ้านหนองแคน 2 2 2
106 141 โรงเรียนบ้านหนองแวง 15 28 25
107 147 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 8 19 10
108 125 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 2 1
109 134 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 6 8 7
110 135 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 16 39 26
111 148 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 13 58 28
112 149 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 5 46 13
113 150 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 46 103 75
114 151 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 13 38 22
115 024 โรงเรียนบ้านเขว้า 11 28 19
116 083 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 1 3 1
117 086 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 8 14 10
118 088 โรงเรียนบ้านเมืองแก 23 45 35
119 107 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 3 38 5
120 108 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 5 9 7
121 030 โรงเรียนบ้านแคน 6 12 7
122 053 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 3 6 5
123 087 โรงเรียนบ้านแพ 4 13 8
124 032 โรงเรียนบ้านโคกกุง 17 31 22
125 031 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 2 1
126 034 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 10 8
127 035 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 12 39 16
128 036 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 1 3 1
129 038 โรงเรียนบ้านโคกอะโตด 0 0 0
130 033 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 6 10 8
131 037 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2 4 3
132 042 โรงเรียนบ้านโจด 2 3 3
133 065 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 2 4 3
134 064 โรงเรียนบ้านโนนกลาง คูเมือง1 2 3 2
135 066 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 3 2
136 068 โรงเรียนบ้านโนนตาล 0 0 0
137 069 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 7 16 12
138 071 โรงเรียนบ้านโนนยาง 9 17 15
139 072 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 2 1
140 073 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 5 20 12
141 067 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 4 11 8
142 070 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 4 8 6
143 074 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 3 9 3
144 095 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 1 1 0
145 096 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 7 11 9
146 109 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 4 6 5
147 152 โรงเรียนวัดชัยสมพร 1 2 1
148 153 โรงเรียนวัดชายอรัญ 0 0 0
149 154 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 1 1
150 155 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 8 11 9
151 156 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 7 13 10
152 160 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 4 6 3
153 161 โรงเรียนวัดธาตุ 3 5 4
154 162 โรงเรียนวัดบัวทอง 4 5 4
155 169 โรงเรียนวัดบุปผาราม 0 0 0
156 165 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 21 36 29
157 166 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 11 29 19
158 167 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 1 2 2
159 168 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 1 1 1
160 164 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 5 6 6
161 163 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย 2 5 4
162 170 โรงเรียนวัดพนมวัน 3 6 6
163 171 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 5 5 5
164 175 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 7 12 10
165 176 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 16 26 20
166 177 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 0 0 0
167 178 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 7 16 14
168 179 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 4 10 8
169 180 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 3 14 8
170 181 โรงเรียนวัดสมณาวาส 7 17 11
171 182 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 8 20 13
172 183 โรงเรียนวัดสระทอง 2 4 2
173 184 โรงเรียนวัดสระบัว 10 21 13
174 185 โรงเรียนวัดสิริมงคล 21 54 36
175 187 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 9 22 16
176 188 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 2 2
177 189 โรงเรียนวัดหงษ์ 14 25 20
178 190 โรงเรียนวัดหลักศิลา 2 6 4
179 191 โรงเรียนวัดอิสาณ 2 2 2
180 157 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 3 8 5
181 158 โรงเรียนวัดเทพรังษี 2 4 3
182 159 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 2 4 3
183 173 โรงเรียนวัดโพธิ์ 9 34 19
184 172 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 2 5 3
185 174 โรงเรียนวัดไพรงาม 0 0 0
186 192 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 0 0 0
187 193 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 4 12 7
188 194 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 22 86 40
189 198 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 4 6 6
190 199 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 25 64 42
191 204 โรงเรียนอนุบาลวรรณา 0 0 0
192 200 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 22 50 37
193 195 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 15 39 26
194 202 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 18 39 26
195 010 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 4 7 5
196 011 โรงเรียนทศพรวิทยา 13 28 21
197 196 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 14 27 19
198 197 โรงเรียนอนุบาลทศพร 1 3 2
199 201 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 1 3 2
รวม 1260 3076 1981
5057

ผู้ประสานงาน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]