หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 46 34 75.56% 7 15.56% 2 4.44% 2 4.44% 45
2 โรงเรียนบ้านสตึก 29 24 85.71% 4 14.29% 0 0% 0 0% 28
3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 25 17 73.91% 6 26.09% 0 0% 0 0% 23
4 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 22 17 77.27% 4 18.18% 1 4.55% 0 0% 22
5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
6 โรงเรียนบ้านทองหลาง 21 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
7 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 22 15 75% 2 10% 3 15% 0 0% 20
8 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 21 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
9 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 18 14 77.78% 3 16.67% 0 0% 1 5.56% 18
10 โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) 19 13 68.42% 6 31.58% 0 0% 0 0% 19
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 23 13 68.42% 4 21.05% 2 10.53% 0 0% 19
12 โรงเรียนบ้านเมืองแก 23 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
13 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 15 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
14 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 17 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
15 โรงเรียนบ้านโคกกุง 17 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
16 โรงเรียนบ้านสระกุด 15 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
17 โรงเรียนบ้านตามา 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนบ้านหนองแวง 15 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
19 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 16 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
20 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 14 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
21 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 15 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนบ้านกระสัง 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านคูบัว 22 9 52.94% 5 29.41% 3 17.65% 0 0% 17
25 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 12 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านเขว้า 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนวัดสิริมงคล 21 8 47.06% 6 35.29% 3 17.65% 0 0% 17
28 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 17 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
29 โรงเรียนวัดหงษ์ 14 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
30 โรงเรียนทศพรวิทยา 13 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
31 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
32 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 15 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
33 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 13 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
34 โรงเรียนบ้านยางทะเล 14 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 11 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 15 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
38 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 10 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
40 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 13 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
42 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 13 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
43 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
45 โรงเรียนวัดโพธิ์ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
46 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านวังปลัด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านโนนยาง 9 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านขาม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านหนองปุน 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนบ้านหนองตาด 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 11 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านหนองครก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองรัก 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
64 โรงเรียนวัดสระบัว 10 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านดอน 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 8 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนบ้านข่อย 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 8 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านแคน 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านสระบัว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดสมณาวาส 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
83 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 8 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 8 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
89 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านแพ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านจิก 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านงิ้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 9 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านนาลาว 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านดงพลอง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนวัดบัวทอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านดงย่อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านละกอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดพนมวัน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหนองกับ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
114 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านตาโหงก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านหนองแคน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนวัดหลักศิลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนวัดอิสาณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
133 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านหนองดุม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านพงแขม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านโจด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
144 โรงเรียนบ้านโนนกลาง คูเมือง1 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
145 โรงเรียนวัดสระทอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
146 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนวัดเทพรังษี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านจะหลวย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านตูม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านหนองดุม (อ.สตึก) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนอนุบาลทศพร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านคูขาด 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านดอนตูม 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านคูบอน 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
173 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
175 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
176 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
177 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
178 โรงเรียนวัดชัยสมพร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
179 โรงเรียนวัดธาตุ 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
180 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
181 โรงเรียนบ้านสวายสอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
182 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ประสานงาน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]