หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.บุรีรัมย์เขต 4)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ 15 ต.ค. 2558 08.30
-


ผู้ประสานงาน ศน.เรณู เลื่อยไธสง โทร.0812827477 ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.บุรีรัมย์เขต 4
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]