สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่าชัน 8 0 2 10 14 0 0 0 14
2 บ้านแสลงโทน 6 1 1 8 12 3 2 0 17
3 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 4 5 8 17 18 4 0 0 22
4 ประโคนชัยวิทยา 4 5 1 10 13 0 2 0 15
5 วัดสำโรง 4 2 3 9 17 1 0 0 18
6 บ้านจรอกใหญ่ 4 2 0 6 9 0 0 0 9
7 บ้านหนองตระเสก 4 0 0 4 7 0 0 0 7
8 วัดบ้านใหม่ 3 8 5 16 19 3 1 0 23
9 บ้านบุญช่วย 3 4 1 8 11 1 0 0 12
10 วัดบ้านโคกเหล็ก 3 3 1 7 7 1 1 1 9
11 วัดบ้านสนวน 3 2 6 11 14 2 1 0 17
12 วัดบ้านหนองแขม 3 2 2 7 5 1 1 2 7
13 นิคมพัฒนาสายโท 11 3 1 1 5 9 2 1 1 12
14 ชุมชนบ้านสองชั้น 3 0 3 6 8 3 0 0 11
15 บ้านเขาคอก 3 0 0 3 6 2 1 0 9
16 บ้านเสม็ด 3 0 0 3 5 2 1 0 8
17 บ้านโคกกะชาย 3 0 0 3 5 1 0 0 6
18 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 2 4 5 11 13 2 0 0 15
19 บ้านโคกกลอย 2 2 4 8 10 1 0 0 11
20 วัดบ้านกันทรารมย์ 2 2 3 7 14 5 1 2 20
21 บ้านจรเข้มาก 2 2 0 4 8 2 2 0 12
22 อนุบาลห้วยราช 2 1 1 4 4 1 0 0 5
23 บ้านหนองรักษ์ 2 0 2 4 6 1 0 0 7
24 บ้านตะโกบำรุง 2 0 1 3 6 0 0 0 6
25 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1 8 0 9 10 2 0 1 12
26 บ้านสี่เหลี่ยม 1 4 3 8 11 3 1 2 15
27 วัดบ้านตะโกตาพิ 1 3 1 5 13 8 0 0 21
28 อนุบาลศรทิพย์ 1 3 1 5 10 2 0 0 12
29 บ้านโคกเพชรไสยา 1 3 1 5 6 3 5 0 14
30 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1 2 0 3 4 0 1 1 5
31 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
32 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 3 5 11 3 1 0 15
33 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 1 3 5 9 0 0 0 9
34 บ้านหนองไม้งาม 1 1 1 2 4 8 6 1 0 15
35 อนุบาลบ้านสะเดา 1 1 2 4 8 3 0 2 11
36 บ้านห้วยเสลา 1 1 0 2 7 2 0 2 9
37 วัดปทุมคงคา 1 1 0 2 6 0 0 0 6
38 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1 1 0 2 3 1 0 0 4
39 บ้านชุมแสง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
40 บ้านมะขามทานตะวัน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านนิคมสายโท 8 1 1 0 2 2 1 0 1 3
42 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
43 พุทธบารมี 1 0 3 4 5 1 0 0 6
44 บ้านไม้แดง 1 0 3 4 4 1 0 0 5
45 บ้านหนองตะขบ 1 0 2 3 8 0 0 2 8
46 บ้านตะครอง 1 0 1 2 6 0 0 0 6
47 บ้านหนองเก็ม 1 0 1 2 5 1 0 0 6
48 บ้านหินลาด 1 0 1 2 5 0 0 0 5
49 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1 0 1 2 4 2 2 0 8
50 วัดบ้านหนองพลวง 1 0 1 2 4 2 0 1 6
51 นิคมสร้างตนเอง 6 1 0 1 2 4 2 0 0 6
52 บ้านโคกสูง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
53 บ้านปราสาทสามัคคี 1 0 0 1 5 4 0 0 9
54 บ้านพาชี 1 0 0 1 5 0 0 0 5
55 บ้านหนองบอน 1 0 0 1 4 0 1 1 5
56 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 3 0 2 0 5
57 บ้านเขาดินใต้ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
58 วัดพลับพลา 1 0 0 1 2 2 0 2 4
59 บ้านบัว 1 0 0 1 2 2 0 0 4
60 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 0 0 1 2 1 3 0 6
61 บ้านน้ำอ้อม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 บ้านขามสามัคคี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านหนองตะโก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
64 บ้านละหอกตะแบง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
65 บ้านตาเป้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 0 2 0 2 6 2 0 1 8
68 นิคมสร้างตนเอง 5 0 2 0 2 3 0 0 0 3
69 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 4 5 7 0 1 1 8
70 นิคมสร้างตนเอง 9 0 1 3 4 9 7 0 0 16
71 วัดบ้านแสลงคง 0 1 2 3 8 1 0 0 9
72 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 1 2 3 6 1 0 0 7
73 อนุบาลกระสัง 0 1 1 2 9 5 0 0 14
74 วัดอินทบูรพา 0 1 1 2 8 5 2 4 15
75 บ้านกุดโคลน 0 1 1 2 5 0 0 0 5
76 บ้านหนองขอน 0 1 1 2 4 1 0 1 5
77 บ้านตาราม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
78 บ้านโคกตูม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
79 บ้านห้วยสำราญ 0 1 0 1 8 0 0 0 8
80 บ้านหนองไม้งาม 2 0 1 0 1 6 2 1 0 9
81 บ้านโคกขมิ้น 0 1 0 1 5 1 1 1 7
82 นิคมสร้างตนเอง 4 0 1 0 1 5 1 0 0 6
83 บ้านหนองม่วงพัฒนา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
84 นิคมสร้างตนเอง 8 0 1 0 1 3 1 0 0 4
85 บ้านหนองตะเคียน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
86 บ้านโคกยาง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
87 บ้านสูงเนิน 0 1 0 1 3 0 0 1 3
88 บ้านละหานทรายใหม่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
89 บ้านศรีภูมิสามัคคี 0 1 0 1 2 2 1 0 5
90 บ้านบัวถนน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
91 วัดบ้านสวายจีกน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านอโณทัย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านเพชรประชาสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านโคลด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านศรีสุข 0 0 4 4 5 1 0 0 6
97 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 0 0 3 3 6 1 0 0 7
98 บ้านห้วยปอ 0 0 2 2 6 3 1 1 10
99 บ้านตัวอย่าง 0 0 2 2 6 3 0 0 9
100 บ้านมะมัง 0 0 2 2 4 0 0 0 4
101 บ้านปะทัดบุวิทยา 0 0 2 2 4 0 0 0 4
102 อนุบาลบ้านกรวด 0 0 2 2 3 1 1 0 5
103 นิคมสร้างตนเอง 2 0 0 2 2 3 0 1 0 4
104 นิคมสร้างตนเอง 1 0 0 1 1 9 3 1 1 13
105 บ้านโคกย่าง 0 0 1 1 7 3 2 3 12
106 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 1 1 5 3 1 2 9
107 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 0 0 1 1 5 2 0 0 7
108 วัดบ้านเมืองต่ำ 0 0 1 1 5 0 1 0 6
109 วัดโคกเจริญ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
110 บ้านดอนยาว 0 0 1 1 4 1 0 0 5
111 บ้านราษฎร์นิยม 0 0 1 1 4 0 3 0 7
112 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
113 บ้านระกา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
114 บ้านตะโกรี 0 0 1 1 2 0 1 0 3
115 บ้านยาง (อ.กระสัง) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
116 เขว้าศึกษา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
117 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 0 0 1 1 1 2 1 0 4
118 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านโนนเสน่ห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 วัดบ้านปะทัดบุ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
122 นิคมสร้างตนเอง 3 0 0 0 0 4 1 0 0 5
123 บ้านเขาดินเหนือ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
124 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 0 0 0 0 3 3 1 0 7
125 บ้านตาแก 0 0 0 0 3 2 0 1 5
126 บ้านลำดวน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
127 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
128 บ้านกะโดนหนองยาง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
129 บ้านตะครองใต้ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
130 บ้านสังเคิล 0 0 0 0 2 2 1 0 5
131 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
132 วัดบ้านจอม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
133 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
135 บ้านแสลงพันกระเจา 0 0 0 0 2 0 2 0 4
136 บ้านปราสาท 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 วัดชุมพลมณีรัตน์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านปลัด 0 0 0 0 1 3 0 0 4
139 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
140 บ้านหนองคูณพิณทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
141 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
142 วัดตะลุงเก่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
143 บ้านนาราใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
144 วัดบ้านชุมแสง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
145 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
146 บ้านสารภี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านตะลุมพุก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านประดู่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านร่มเย็นวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านหนองบอนวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 บ้านหนองเอียน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านโคกโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 วัดธรรมถาวร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
156 วัดบ้านปราสาท 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
158 บ้านสายตรี 16 0 0 0 0 1 0 1 1 2
159 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
160 บ้านหนองร้าน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 นิคมสร้างตนเอง 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านกุดใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองกระต่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านหนองนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านหนองเหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านเก็ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านเมืองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านเสม็ด (กส3) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านโคกเห็ด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 วัดบ้านตาเสา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 วัดบ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 วัดหนองตะครอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านไพศาลสามัคคี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
177 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
178 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
179 บ้านโคกกี่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
180 บ้านละลมพนู 0 0 0 0 0 1 2 1 3
181 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
182 กองทัพบกอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านกระสัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านหลัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านโคกเบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านเขว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
189 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
190 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 120 113 134 367 741 213 71 48 1,025