สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 10 7 9 26 30 6 0 0 36
2 บ้านป่าชัน 8 0 2 10 14 0 0 0 14
3 บ้านแสลงโทน 6 2 2 10 14 3 3 0 20
4 วัดสำโรง 5 2 3 10 18 1 0 0 19
5 บ้านหนองตระเสก 5 0 0 5 8 0 0 0 8
6 วัดบ้านใหม่ 4 8 5 17 21 3 1 0 25
7 ประโคนชัยวิทยา 4 5 1 10 13 0 2 0 15
8 วัดบ้านสนวน 4 2 6 12 15 2 1 0 18
9 บ้านจรอกใหญ่ 4 2 0 6 9 0 0 0 9
10 บ้านหนองรักษ์ 4 0 2 6 8 1 0 0 9
11 บ้านจรเข้มาก 3 5 0 8 13 2 3 0 18
12 บ้านบุญช่วย 3 4 1 8 11 1 0 0 12
13 วัดบ้านโคกเหล็ก 3 3 1 7 7 1 1 1 9
14 วัดบ้านหนองแขม 3 2 2 7 5 1 1 2 7
15 นิคมพัฒนาสายโท 11 3 1 1 5 9 2 1 1 12
16 ชุมชนบ้านสองชั้น 3 0 3 6 8 3 0 0 11
17 บ้านเขาคอก 3 0 0 3 6 2 1 0 9
18 บ้านเสม็ด 3 0 0 3 5 2 1 0 8
19 บ้านโคกกะชาย 3 0 0 3 5 1 0 0 6
20 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 2 8 0 10 11 3 1 1 15
21 บ้านสี่เหลี่ยม 2 5 3 10 13 3 1 2 17
22 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 2 4 5 11 13 2 0 0 15
23 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 2 3 0 5 6 0 1 1 7
24 บ้านโคกกลอย 2 2 4 8 10 1 0 0 11
25 วัดบ้านกันทรารมย์ 2 2 3 7 14 5 1 2 20
26 บ้านหนองไม้งาม 1 2 2 2 6 10 7 1 1 18
27 อนุบาลห้วยราช 2 1 1 4 5 1 0 0 6
28 บ้านสายโท 1 2 1 0 3 2 2 0 0 4
29 บ้านตะโกบำรุง 2 0 1 3 6 1 0 0 7
30 บ้านโคกเพชรไสยา 1 3 2 6 7 3 5 0 15
31 วัดบ้านตะโกตาพิ 1 3 1 5 13 8 0 0 21
32 อนุบาลศรทิพย์ 1 3 1 5 10 2 0 0 12
33 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 1 2 0 3 4 0 0 0 4
34 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 3 5 11 3 1 0 15
35 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1 1 3 5 9 0 0 0 9
36 อนุบาลบ้านสะเดา 1 1 2 4 8 3 0 2 11
37 บ้านกุดโคลน 1 1 1 3 7 2 0 0 9
38 บ้านหินลาด 1 1 1 3 6 0 0 0 6
39 บ้านบัวถนน 1 1 1 3 5 1 0 0 6
40 บ้านห้วยเสลา 1 1 0 2 7 2 0 2 9
41 วัดปทุมคงคา 1 1 0 2 6 0 0 0 6
42 บ้านหนองตะเคียน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
43 บ้านเขาดินใต้ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
44 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1 1 0 2 3 1 0 0 4
45 บ้านชุมแสง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
46 บ้านมะขามทานตะวัน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
47 บ้านนิคมสายโท 8 1 1 0 2 2 1 0 1 3
48 บ้านโคลด 1 1 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านโชคกราด 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
51 พุทธบารมี 1 0 4 5 7 1 0 0 8
52 บ้านมะมัง 1 0 3 4 7 0 0 0 7
53 บ้านไม้แดง 1 0 3 4 4 1 0 0 5
54 บ้านหนองตะขบ 1 0 2 3 8 0 0 2 8
55 บ้านทุ่งสว่าง 1 0 2 3 6 5 1 2 12
56 บ้านโคกย่าง 1 0 1 2 8 3 2 3 13
57 บ้านตะครอง 1 0 1 2 6 0 0 0 6
58 บ้านหนองเก็ม 1 0 1 2 5 2 0 0 7
59 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1 0 1 2 4 2 2 0 8
60 วัดบ้านหนองพลวง 1 0 1 2 4 2 0 1 6
61 นิคมสร้างตนเอง 6 1 0 1 2 4 2 0 0 6
62 บ้านโคกสูง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
63 นิคมสร้างตนเอง 3 1 0 0 1 7 1 0 0 8
64 บ้านปราสาทสามัคคี 1 0 0 1 5 4 0 0 9
65 บ้านพาชี 1 0 0 1 5 0 0 0 5
66 บ้านหนองบอน 1 0 0 1 4 0 1 1 5
67 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 0 0 1 3 1 3 0 7
68 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 3 0 2 0 5
69 วัดชุมพลมณีรัตน์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
70 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 1 2 2 2 0 6
71 วัดพลับพลา 1 0 0 1 2 2 0 2 4
72 บ้านบัว 1 0 0 1 2 2 0 0 4
73 บ้านถนน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านน้ำอ้อม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านขามสามัคคี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
76 บ้านหนองตะโก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านโคกระเหย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านละหอกตะแบง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
79 บ้านถนนโคกใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านตาเป้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านบ่อดิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 นิคมสร้างตนเอง 9 0 2 3 5 10 9 0 0 19
84 บ้านโคกขมิ้น 0 2 0 2 7 1 1 1 9
85 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 0 2 0 2 6 2 0 1 8
86 วัดบ้านจอม 0 2 0 2 4 1 0 1 5
87 นิคมสร้างตนเอง 5 0 2 0 2 3 0 0 0 3
88 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 4 5 7 0 1 1 8
89 วัดบ้านแสลงคง 0 1 2 3 9 1 0 0 10
90 วัดอินทบูรพา 0 1 2 3 8 5 2 5 15
91 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 1 2 3 6 1 0 0 7
92 บ้านโคกยาง 0 1 2 3 5 2 0 0 7
93 บ้านตาราม 0 1 2 3 5 0 0 0 5
94 อนุบาลบ้านกรวด 0 1 2 3 4 1 1 0 6
95 อนุบาลกระสัง 0 1 1 2 9 6 0 0 15
96 วัดบ้านเมืองต่ำ 0 1 1 2 9 1 1 0 11
97 บ้านศรีภูมิสามัคคี 0 1 1 2 4 2 1 0 7
98 บ้านหนองขอน 0 1 1 2 4 1 0 1 5
99 บ้านสูงเนิน 0 1 1 2 4 0 0 1 4
100 บ้านตะโกรี 0 1 1 2 3 0 1 0 4
101 บ้านโคกตูม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
102 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
103 บ้านห้วยสำราญ 0 1 0 1 8 0 0 0 8
104 บ้านหนองไม้งาม 2 0 1 0 1 6 3 1 0 10
105 นิคมสร้างตนเอง 4 0 1 0 1 5 1 0 0 6
106 บ้านเขาดินเหนือ 0 1 0 1 5 1 0 0 6
107 บ้านหนองม่วงพัฒนา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
108 นิคมสร้างตนเอง 8 0 1 0 1 4 1 0 0 5
109 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 0 1 0 1 3 1 1 0 5
110 บ้านละหานทรายใหม่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
111 บ้านหนองแวง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
112 บ้านโคกเห็ด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 วัดบ้านสวายจีกน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
114 บ้านอโณทัย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
115 บ้านเพชรประชาสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านหนองม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านระกาเสม็ด 0 1 0 1 0 0 1 0 1
118 บ้านศรีสุข 0 0 4 4 5 1 0 0 6
119 บ้านห้วยปอ 0 0 3 3 6 5 1 1 12
120 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 0 0 3 3 6 1 0 0 7
121 บ้านตัวอย่าง 0 0 2 2 6 3 0 0 9
122 บ้านปะทัดบุวิทยา 0 0 2 2 4 0 0 0 4
123 นิคมสร้างตนเอง 2 0 0 2 2 3 0 1 0 4
124 นิคมสร้างตนเอง 1 0 0 1 1 9 3 1 1 13
125 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 0 0 1 1 5 2 0 0 7
126 บ้านดอนยาว 0 0 1 1 4 1 1 0 6
127 วัดโคกเจริญ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
128 บ้านราษฎร์นิยม 0 0 1 1 4 0 3 0 7
129 บ้านกะโดนหนองยาง 0 0 1 1 3 3 1 0 7
130 เขว้าศึกษา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
131 บ้านโนนสว่าง 0 0 1 1 2 3 0 1 5
132 บ้านระกา 0 0 1 1 2 1 1 0 4
133 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
134 บ้านยาง (อ.กระสัง) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
135 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 0 0 1 1 1 2 1 0 4
136 บ้านโนนเสน่ห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
137 วัดบ้านปะทัดบุ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 0 0 0 0 4 3 1 0 8
139 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
140 บ้านตาแก 0 0 0 0 3 2 0 1 5
141 บ้านลำดวน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
142 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
143 บ้านตะครองใต้ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
144 บ้านสังเคิล 0 0 0 0 2 2 1 0 5
145 บ้านหนองคูณพิณทอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
146 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 2 1 1 0 4
147 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
148 บ้านแสลงพันกระเจา 0 0 0 0 2 0 2 0 4
149 บ้านปราสาท 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 บ้านปลัด 0 0 0 0 1 3 0 0 4
151 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
152 วัดธรรมถาวร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
153 วัดตะลุงเก่า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
154 บ้านนาราใหญ่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
155 วัดบ้านชุมแสง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
157 บ้านสารภี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านตะลุมพุก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
160 บ้านประดู่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านร่มเย็นวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 บ้านหนองบอนวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านหนองเอียน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านโคกโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 วัดบ้านปราสาท 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 บ้านสายตรี 16 0 0 0 0 1 0 1 1 2
168 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 0 1 0 2
169 บ้านหนองร้าน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
170 นิคมสร้างตนเอง 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 บ้านกุดใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 บ้านจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองกระต่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองเหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านเก็ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านเมืองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านเสม็ด (กส3) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 วัดบ้านตาเสา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 วัดบ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 วัดหนองตะครอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านไพศาลสามัคคี 0 0 0 0 0 2 1 0 3
185 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
186 บ้านโคกกี่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
187 บ้านละลมพนู 0 0 0 0 0 1 2 1 3
188 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 กองทัพบกอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านกระสัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านหลัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านโคกเบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
195 บ้านเขว้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 บ้านไทรโยง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
198 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 154 139 150 443 838 237 80 50 1,155