สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 30 6 0 0 36
2 วัดบ้านใหม่ 21 3 1 0 25
3 วัดสำโรง 18 1 0 0 19
4 วัดบ้านสนวน 15 2 1 0 18
5 วัดบ้านกันทรารมย์ 14 5 1 2 20
6 บ้านแสลงโทน 14 3 3 0 20
7 บ้านป่าชัน 14 0 0 0 14
8 วัดบ้านตะโกตาพิ 13 8 0 0 21
9 บ้านสี่เหลี่ยม 13 3 1 2 17
10 บ้านจรเข้มาก 13 2 3 0 18
11 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 13 2 0 0 15
12 ประโคนชัยวิทยา 13 0 2 0 15
13 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 11 3 1 1 15
14 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 11 3 1 0 15
15 บ้านบุญช่วย 11 1 0 0 12
16 นิคมสร้างตนเอง 9 10 9 0 0 19
17 บ้านหนองไม้งาม 1 10 7 1 1 18
18 อนุบาลศรทิพย์ 10 2 0 0 12
19 บ้านโคกกลอย 10 1 0 0 11
20 อนุบาลกระสัง 9 6 0 0 15
21 นิคมสร้างตนเอง 1 9 3 1 1 13
22 นิคมพัฒนาสายโท 11 9 2 1 1 12
23 วัดบ้านเมืองต่ำ 9 1 1 0 11
24 วัดบ้านแสลงคง 9 1 0 0 10
25 บ้านจรอกใหญ่ 9 0 0 0 9
26 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 9 0 0 0 9
27 วัดอินทบูรพา 8 5 2 5 15
28 บ้านโคกย่าง 8 3 2 3 13
29 อนุบาลบ้านสะเดา 8 3 0 2 11
30 ชุมชนบ้านสองชั้น 8 3 0 0 11
31 บ้านหนองรักษ์ 8 1 0 0 9
32 บ้านหนองตะขบ 8 0 0 2 8
33 บ้านหนองตระเสก 8 0 0 0 8
34 บ้านห้วยสำราญ 8 0 0 0 8
35 บ้านโคกเพชรไสยา 7 3 5 0 15
36 บ้านห้วยเสลา 7 2 0 2 9
37 บ้านกุดโคลน 7 2 0 0 9
38 วัดบ้านโคกเหล็ก 7 1 1 1 9
39 บ้านโคกขมิ้น 7 1 1 1 9
40 พุทธบารมี 7 1 0 0 8
41 นิคมสร้างตนเอง 3 7 1 0 0 8
42 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 7 0 1 1 8
43 บ้านมะมัง 7 0 0 0 7
44 บ้านทุ่งสว่าง 6 5 1 2 12
45 บ้านห้วยปอ 6 5 1 1 12
46 บ้านหนองไม้งาม 2 6 3 1 0 10
47 บ้านตัวอย่าง 6 3 0 0 9
48 บ้านเขาคอก 6 2 1 0 9
49 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 6 2 0 1 8
50 บ้านตะโกบำรุง 6 1 0 0 7
51 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 6 1 0 0 7
52 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 6 1 0 0 7
53 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 6 0 1 1 7
54 บ้านหินลาด 6 0 0 0 6
55 วัดปทุมคงคา 6 0 0 0 6
56 บ้านตะครอง 6 0 0 0 6
57 บ้านปราสาทสามัคคี 5 4 0 0 9
58 บ้านเสม็ด 5 2 1 0 8
59 บ้านหนองเก็ม 5 2 0 0 7
60 บ้านโคกยาง 5 2 0 0 7
61 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 5 2 0 0 7
62 วัดบ้านหนองแขม 5 1 1 2 7
63 บ้านโคกกะชาย 5 1 0 0 6
64 อนุบาลห้วยราช 5 1 0 0 6
65 บ้านบัวถนน 5 1 0 0 6
66 นิคมสร้างตนเอง 4 5 1 0 0 6
67 บ้านเขาดินเหนือ 5 1 0 0 6
68 บ้านศรีสุข 5 1 0 0 6
69 บ้านพาชี 5 0 0 0 5
70 บ้านตาราม 5 0 0 0 5
71 บ้านหนองม่วงพัฒนา 5 0 0 0 5
72 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 4 3 1 0 8
73 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 4 2 2 0 8
74 บ้านศรีภูมิสามัคคี 4 2 1 0 7
75 วัดบ้านหนองพลวง 4 2 0 1 6
76 นิคมสร้างตนเอง 6 4 2 0 0 6
77 อนุบาลบ้านกรวด 4 1 1 0 6
78 บ้านดอนยาว 4 1 1 0 6
79 วัดบ้านจอม 4 1 0 1 5
80 บ้านหนองขอน 4 1 0 1 5
81 วัดโคกเจริญ 4 1 0 1 5
82 บ้านหนองตะเคียน 4 1 0 0 5
83 บ้านเขาดินใต้ 4 1 0 0 5
84 บ้านไม้แดง 4 1 0 0 5
85 นิคมสร้างตนเอง 8 4 1 0 0 5
86 บ้านหนองไผ่ 4 1 0 0 5
87 บ้านราษฎร์นิยม 4 0 3 0 7
88 บ้านหนองบอน 4 0 1 1 5
89 บ้านสูงเนิน 4 0 0 1 4
90 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4 0 0 0 4
91 บ้านปะทัดบุวิทยา 4 0 0 0 4
92 บ้านกะโดนหนองยาง 3 3 1 0 7
93 บ้านตาแก 3 2 0 1 5
94 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 3 1 3 0 7
95 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 3 1 1 0 5
96 บ้านลำดวน 3 1 1 0 5
97 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 3 1 0 0 4
98 บ้านตะเคียน 3 1 0 0 4
99 บ้านโคกกลาง 3 0 2 0 5
100 บ้านตะโกรี 3 0 1 0 4
101 นิคมสร้างตนเอง 2 3 0 1 0 4
102 บ้านชุมแสง 3 0 0 0 3
103 บ้านมะขามทานตะวัน 3 0 0 0 3
104 บ้านโคกสูง 3 0 0 0 3
105 วัดชุมพลมณีรัตน์ 3 0 0 0 3
106 นิคมสร้างตนเอง 5 3 0 0 0 3
107 บ้านละหานทรายใหม่ 3 0 0 0 3
108 เขว้าศึกษา 3 0 0 0 3
109 บ้านโนนสว่าง 2 3 0 1 5
110 บ้านตะครองใต้ 2 3 0 0 5
111 บ้านก้านเหลือง 2 2 2 0 6
112 บ้านสังเคิล 2 2 1 0 5
113 วัดพลับพลา 2 2 0 2 4
114 บ้านสายโท 1 2 2 0 0 4
115 บ้านบัว 2 2 0 0 4
116 บ้านหนองคูณพิณทอง 2 2 0 0 4
117 บ้านระกา 2 1 1 0 4
118 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 2 1 1 0 4
119 บ้านโคกสะอาด 2 1 1 0 4
120 บ้านนิคมสายโท 8 2 1 0 1 3
121 บ้านโคกตูม 2 1 0 0 3
122 บ้านสวายสอ 2 1 0 0 3
123 บ้านหนองแวง 2 0 2 0 4
124 บ้านแสลงพันกระเจา 2 0 2 0 4
125 บ้านโคลด 2 0 0 0 2
126 บ้านโชคกราด 2 0 0 0 2
127 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
128 บ้านถนน 2 0 0 0 2
129 บ้านน้ำอ้อม 2 0 0 0 2
130 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 2 0 0 0 2
131 บ้านโคกเห็ด 2 0 0 0 2
132 วัดบ้านสวายจีกน้อย 2 0 0 0 2
133 บ้านยาง (อ.กระสัง) 2 0 0 0 2
134 บ้านปราสาท 2 0 0 0 2
135 บ้านปลัด 1 3 0 0 4
136 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 1 2 1 0 4
137 บ้านโคกสำโรง 1 2 0 0 3
138 วัดธรรมถาวร 1 2 0 0 3
139 วัดตะลุงเก่า 1 1 1 0 3
140 บ้านนาราใหญ่ 1 1 1 0 3
141 วัดบ้านชุมแสง 1 1 1 0 3
142 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1 1 0 1 2
143 บ้านขามสามัคคี 1 1 0 0 2
144 บ้านหนองตะโก 1 1 0 0 2
145 บ้านโคกระเหย 1 1 0 0 2
146 บ้านอโณทัย 1 1 0 0 2
147 บ้านสารภี 1 1 0 0 2
148 บ้านตะลุมพุก 1 1 0 0 2
149 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 1 1 0 0 2
150 บ้านประดู่ 1 1 0 0 2
151 บ้านร่มเย็นวิทยา 1 1 0 0 2
152 บ้านหนองบอนวิทยา 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองเอียน 1 1 0 0 2
154 บ้านโคกโพธิ์ 1 1 0 0 2
155 บ้านโนนแดง 1 1 0 0 2
156 วัดบ้านปราสาท 1 1 0 0 2
157 บ้านสายตรี 16 1 0 1 1 2
158 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 0 1 0 2
159 บ้านหนองร้าน 1 0 1 0 2
160 บ้านละหอกตะแบง 1 0 0 1 1
161 บ้านถนนโคกใหญ่ 1 0 0 0 1
162 บ้านตาเป้า 1 0 0 0 1
163 บ้านบ่อดิน 1 0 0 0 1
164 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 0 1
165 บ้านเพชรประชาสามัคคี 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนเสน่ห์ 1 0 0 0 1
168 วัดบ้านปะทัดบุ 1 0 0 0 1
169 นิคมสร้างตนเอง 7 1 0 0 0 1
170 บ้านกุดใหญ่ 1 0 0 0 1
171 บ้านจาน 1 0 0 0 1
172 บ้านสายโท 4 ใต้ฯ 1 0 0 0 1
173 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองกระต่าย 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองนา 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองเหล็ก 1 0 0 0 1
177 บ้านเก็ม 1 0 0 0 1
178 บ้านเมืองไผ่ 1 0 0 0 1
179 บ้านเสม็ด (กส3) 1 0 0 0 1
180 วัดบ้านตาเสา 1 0 0 0 1
181 วัดบ้านไพบูลย์ 1 0 0 0 1
182 วัดหนองตะครอง 1 0 0 0 1
183 บ้านไพศาลสามัคคี 0 2 1 0 3
184 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 0 2 0 0 2
185 บ้านโคกกี่ 0 2 0 0 2
186 บ้านละลมพนู 0 1 2 1 3
187 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 0 1 1 0 2
188 กองทัพบกอุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
189 บ้านกระสัง 0 1 0 0 1
190 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 0 1 0 0 1
191 บ้านหลัก 0 1 0 0 1
192 บ้านโคกเบง 0 1 0 0 1
193 บ้านระกาเสม็ด 0 0 1 0 1
194 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 0 1 0 1
195 บ้านเขว้า 0 0 0 1 0
196 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 0 0 0 1 0
197 บ้านไทรโยง 0 0 0 1 0
198 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 0 0 0
199 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 0 0 0
รวม 838 237 80 50 1,155