หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 37 30 83.33% 6 16.67% 0 0% 0 0% 36
2 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 27 21 84% 3 12% 1 4% 0 0% 25
3 โรงเรียนวัดสำโรง 20 18 94.74% 1 5.26% 0 0% 0 0% 19
4 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
5 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 23 14 63.64% 5 22.73% 1 4.55% 2 9.09% 22
6 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 23 14 70% 3 15% 3 15% 0 0% 20
7 โรงเรียนบ้านป่าชัน 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
8 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 23 13 61.9% 8 38.1% 0 0% 0 0% 21
9 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 20 13 68.42% 3 15.79% 1 5.26% 2 10.53% 19
10 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 19 13 72.22% 2 11.11% 3 16.67% 0 0% 18
11 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
12 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 15 13 86.67% 0 0% 2 13.33% 0 0% 15
13 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 17 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
14 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 19 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
15 โรงเรียนบ้านบุญช่วย 13 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 19 10 52.63% 9 47.37% 0 0% 0 0% 19
17 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 19 10 52.63% 7 36.84% 1 5.26% 1 5.26% 19
18 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 15 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
19 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 15 9 60% 6 40% 0 0% 0 0% 15
21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
24 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
27 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 24 8 40% 5 25% 2 10% 5 25% 20
28 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 19 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 14 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
31 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 11 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
33 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 15 7 46.67% 3 20% 5 33.33% 0 0% 15
36 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 12 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
37 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
40 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
41 โรงเรียนพุทธบารมี 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนบ้านมะมัง 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 17 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
46 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 12 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านเขาคอก 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านตะครอง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านหินลาด 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านเสม็ด 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 11 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านโคกยาง 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
63 โรงเรียนบ้านบัวถนน 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านศรีสุข 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านพาชี 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านตาราม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
73 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 10 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
75 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านดอนยาว 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านหนองขอน 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนวัดบ้านจอม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
82 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านไม้แดง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านสูงเนิน 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
90 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านตาแก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านลำดวน 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านตะเคียน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
100 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านตะโกรี 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
102 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านชุมแสง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านโคกสูง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนเขว้าศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านสังเคิล 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
113 โรงเรียนวัดพลับพลา 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
114 โรงเรียนบ้านบัว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านสายโท 1 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านระกา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านสวายสอ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านโคกตูม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านถนน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านปราสาท 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านโคลด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านโชคกราด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านปลัด 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนวัดธรรมถาวร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
141 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
142 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
143 โรงเรียนบ้านสารภี 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านประดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหนองเอียน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านอโณทัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านโคกระเหย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านโนนแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านหนองร้าน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
161 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านตาเป้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านบ่อดิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านหนองนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านเก็ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านเสม็ด (กส3) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านโคกกี่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านละลมพนู 6 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
187 โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
188 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านกระสัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหลัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านโคกเบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านประดู่ (อ.กระสัง) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านเขว้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
196 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
197 โรงเรียนบ้านไทรโยง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
198 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
199 โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]