หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง วิชาการ 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง วิชาการ 15 ต.ค. 2558 09.30 - 12.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง พระ 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง พระ 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง พระ 15 ต.ค. 2558 09.30 - 12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]