หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ (ห้องประชุมใหญ่) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.30
-
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ (ห้องประชุมใหญ่) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.30
-
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ (ห้องประชุมใหญ่) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
-
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ (บริเวณลานโดม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
-
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ (บริเวณลานโดม) 15 ต.ค. 2558 09.00 - 16.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]